Du er her

Psykologi og computerteknologi

Selve lagringen av informasjon på en PC er enklere enn de rutiner man tidligere har benyttet med kartotekkort og journaler.

Bytes, bits, floppy-disks, 64 K, DOS, CP/M…. Vi ser disse og en mengde andre begreper daglig i aviser og tidsskrifter. Microcomputeren er på full fart inn på alle nivå i samfunnet og sprer både glede og usikekrhet i hjem, skole og på arbeidsplassene (…).

Microcomputeren (PC).

Det er på dette computernivået man kan vente at de fleste psykologer vil finne datateknologien tiltrekkene og praktisk anvendelig. Argumentene for dette er først og fremst at utstyret er relativt rimelig (…) og at de behov psykolog må antas å ha for computerassistanse kan tilfredsstilles med dette utstyret. (…) Psykologer som daglig står til knes i klientarbeide vil, ved hjelp av de datalagrinsmuligheter som en PC gir, ha muligheter for å lagre anamnestiske og kliniske opplysninger samt testdata som senere raskt kan hentes frem og/ eller bearbeides videre. Selve lagringen av informasjon er enklere enn de rutiner man tidligere har benyttet med kartotekkort og journaler. Også fremhentingen av informasjon er uendelig mye lettere – for ikke snakke om videre systematisering og analyse av data. (…)

Neste generasjon maskiner kontrolleres i det vesentlige ved at man med en liten boks, kalt «a mouse», flytter en pil rundt på skjermen

Tenk deg at du sitter foran en PC, slik den er beskrevet. Du vil lage et arkiv over dine klineter og har anskaffet et eget program til maskinen. Alt du trenger å gjøre er å legge programdisketten i diskettleseren og skru på maskinen, som automatisk vil starte opp programmet. Programmet overtar deretter kontrollen over det som skal skje. Du stilles overfor en rekke valg som avgjøres i form av ja/nei eller enkle koder via tastaturet. (…)

Man skulle kanskje tro at det ikke kunne gjøres enklere, men utviklingen det siste året har gjort denne antakelse til skamme. Neste generasjon maskiner kontrolleres i det vesentlige ved at man med en liten boks, kalt «a mouse», flytter en pil rundt på skjermen og med denne velger hva som skal skje på grunnlag av «menyer» og symboler på skjermen, eller rett og slett ved at man berører selve skjermen med en finger. (…)

La oss helt på tampen også kort se på spørsmålet om kommunikasjon mellom computere. PC kan tilkobles andre computeranlegg via et såkalt modem for telefonlinjer. Dette betyr at en PC kan brukes som terminal til ethvert dataanlegg som det er mulig å ringe til.

Behovet for dette er kanskje ikke stort for de flestes vedkommende, men det kan være verd å være klar over at også denne muligheten til å nyttiggjøre seg denne servicen som tilbys ved en rekke større computeranlegg.

 

Fra Bjørn Ellertsens artikkel «Psykologi og computerteknologi», publisert august 1984

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 57, nummer 5, 2020, side 386

Kommenter denne artikkelen