Du er her

Doktorgrader

Hvordan øke de ansattes forebyggende arbeid på klasse- og skolenivå? Med data fra 490 PP-ansatte fra 121 kontorer i 10 fylker, samt fra 20 skoler, har Idsø analysert handlingsmønstret hos ansatte i PPT.

Mange organisasjoner har foretatt strukturelle endringer for å bygge ned hierarkiet og organisere seg i selvstyrte team, noe som ikke bare krever individuelle ferdigheter, men også relasjonelle selvledelsesferdigheter.

Hvilke ungdommer utsetter seg for risiko for seksuelt overførbare sykdommer? Og hvordan kan disse ungdommene påvirkes til å ta forholdsregler?

En forståelse av, og engasjement i, et barns livsverden er viktig for å oppnå en god allianse.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 8, 2008, side 998-999

Kommenter denne artikkelen