Du er her

Fra «hoffreporter» til journalist

Du kjenner ham som nettredaktør i Psykologforeningen. Etter godt over 10 år er han ikke lenger en viktig brikke i foreningens kommunikasjonsstrategi. Nå er han Psykologtidsskriftets nye journalist.

Personen Per Halvorsen er rett nok den samme.

Men nå i en journalistrolle knyttet til pressens samfunnsmandat og de retter og plikter det medfører. Der Psykologforeningens kommunikasjonsavdeling har foreningens interesser og mål som sitt viktigste anliggende, skal du som journalist nettopp ikke la deg styre av andres interesser, men avkle makten, grave og konfrontere. At Halvorsen er utdannet journalist, betyr at han er godt kjent med hva hans nye rolle innebærer, og hvordan den er knyttet til Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.

Det er journalistens og redaksjonens oppgave å rydde opp, avklare og tydeliggjøre premissene for samtalen

Psykologforeningen og Psykologtidsskriftet har hatt et avklart forhold i overgangen: Først etter 15. juni har Halvorsen vært del av redaksjonens daglige drift og deltatt på våre redaksjonsmøter. Før den tid representerte han Psykologforeningen.

Samtidig er det ikke til å stikke under en stol at han kommer fra en stilling som nettredaktør hos Psykologforeningen, og at det derfor vil være saker det ikke er naturlig at Halvorsen dekker i den første fasen han jobber her. Dette er samtidig en vurdering som gjøres jevnlig i redaksjonen: Har personene som dekker saken, den nødvendige distansen? I enkelte samtaler med kilder kan det nok også oppstå forvirring i begynnelsen: Snakker de med en representant for foreningen eller en journalist? Da er det journalistens og redaksjonens oppgave å rydde opp, avklare og tydeliggjøre premissene for samtalen.

Som sjefredaktør er jeg sikker på at vi har ansatt en journalist som vil ivareta Psykologtidsskriftets troverdighet og integritet. Det lover godt for våre lesere.

 

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, nummer 7, 2019, side 537

Kommenter denne artikkelen