Du er her

For dårlig standard

Publisert
1. januar 2005

Ved min behandlingsinstitusjon, som er en privateid bedrift, blir det nå tatt inn svært problembelastet ungdom. Det er for lav bemanning i forhold til de som nå tas inn, og det som verre er, så godt som samtlige ansatte har verken utdanningsmessige eller personlige forutsetninger til å behandle så hjelpetrengende barn og ungdommer. Jeg har skaffet meg jobb et annet sted, for dette vil jeg ikke være delaktig i. Har jeg plikt til å anmelde min gamle arbeidsplass for uansvarlighet?

På vei ut

Du er pliktig til å gi melding til Helsetilsynet når noe er uansvarlig, i følge helsepersonellovens paragraf 17. En slik plikt har du selv om du ikke er helt sikker på at dette er uansvarlig. Merk at du kun skal gi melding og de nødvendige opplysningene til Helsetilsynet. Helsepersonelloven pålegger deg altså en slik meldeplikt, og setter dermed den normale lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver til side. I slike tilfeller er det helt nødvendig for en psykolog å gi slik melding, selv om det erfaringsmessig ofte vil gjøre det svært belastende eller umulig å fortsette hos arbeidsgiveren. Det kan også av den grunn være fornuftig av deg å skaffe deg annet arbeid.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 1, 2005, side

Kommenter denne artikkelen