Du er her

Privatpraksis

Publisert
1. januar 2005

Jeg vil starte en liten privatpraksis ved siden av jobben på sykehuset. Kan arbeidsgiver nekte meg det?

Aktiv

Nei, arbeidsgiver kan ikke nekte deg det, så sant ikke det påberopes en saklig grunn for at du skal nektes. Du har imidlertid plikt til å melde fra til arbeidsgiver om at du starter eller driver en privatpraksis. Slik melding til arbeidsgiver er du pliktig til å gi selv om praksisen ikke en gang kan ha potensielle konflikter med arbeidsgivers interesser. For helsepersonell er dermed meldeplikten betydelig strengere enn for arbeidslivet ellers. Etter at du har gitt melding, behøves ingen eksplisitt tillatelse for å starte. Dersom arbeidsgivere har innvendinger, så må de selv si ifra. Det er relativt sjelden at det i praksis er saklig grunn for arbeidsgiver å nekte en psykolog å etablere en privatpraksis. Helsepersonellovens § 19 omhandler disse forholdene. Departementets merknader til denne paragrafen er relativt omfattende, og klargjørende for mange spørsmål. Loven med forskrifter finner du i Rundskriv I-20/2001 fra Sosial og Helsedepartementet. For øvrig skal det gis meldinger om oppstart av privatpraksis til en rekke organer, se mainummeret i 2004 for nærmere detaljer.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 1, 2005, side

Kommenter denne artikkelen