Stillingsannonser og profilannonser

1/1 side stående

170 x234                 

1/2 side stående

82,5x234

1/2 side liggende

170x115 

1/4 side

82,5x115

Priser i 2020

Format 

Farger

Sort

1/1 side 

17 650

15 950

1/2 side 

  13 650

12 150

1/4 side

   11 650

9 950

Spesialplassering

3. omslagside i farger: kr 19 500

Alle stilling ledig-annonser innrykket i Psykologtidsskriftet blir også publisert på www.psykologtidsskriftet.no/stillingsannonser uten ekstra kostnad for annonsør.

Annonser som skal lages som trykk-klar PDF blir belastet med kr 850 per annonse. De oppgitte priser er eksl. mva.

For mer informasjon om annonsering, kontakt oss på e-post tidsskrift@psykologtidsskriftet.no eller telefon 23 10 31 33.