Stillingsannonser og profilannonser

Annonseformat, helside

1/1 side stående

170 x 234 mm

Annonseformat, halv stående

1/2 side stående

82,5 x 234 mm

Annonseformat, halv liggende

1/2 side liggende

170 x 115 mm

Annonseformat, kvartside

1/4 side

82,5 x 115 mm

Priser i 2024

Format 

Farger

Sort

1/1 side 

18 900

17 300

1/2 side 

  14 900

13 300

1/4 side

   12 900

11 300

Spesialplassering

3. omslagside i farger: kr 19 900

Alle stilling ledig-annonser innrykket i Psykologtidsskriftet blir også publisert på www.psykologtidsskriftet.no/stillingsannonser uten ekstra kostnad for annonsør.

Annonser som skal lages som trykk-klar PDF blir belastet med kr 850 per annonse. De oppgitte priser er eksl. mva.

For mer informasjon om annonsering, kontakt vår markedsavdeling:

Unni Sandland, e-post tidsskrift@psykologtidsskriftet.no, telefon 23 10 31 33.