Nyhetsbrev

Nyhetsbrev sendes ut samtidig med utgivelse av papir-utgaven den 1. virkedagen i hver måned, og det sendes ytterligere et i midten av måneden. For tiden er det ca. 8700 mottakere av nyhetsbrevet. Vi kan tilby annonseplass i nyhetsbrevet i følgende formater:

  • Full bredde: 564 x høyde 120 piksler for kr 7 500
  • Halv bredde: 264 x høyde 120 piksler for kr 4 500

Oppgitte priser er ekskl. mva.

Ferdig annonsemateriell og eventuell lenke til landingsside sendes på e-post til tidsskrift@psykologtidsskriftet.no  senest 5 virkedager før utsendelse. Vi ber om at annonsen leveres i JPG-format.

For mer informasjon om annonsering, kontakt vår markedsavdeling:

Unni Sandland, e-post tidsskrift@psykologtidsskriftet.no, telefon 23 10 31 33.