Nyhetsbrev

Nyhetsbrev sendes ut samtidig med utgivelse av papir-utgaven den 1. virkedagen i hver måned. For tiden er det ca 8 900 mottakere av nyhetsbrevet. Vi kan tilby annonseplass i nyhetsbrevet i følgende formater:

  • Full bredde: 564 x høyde 120 piksler for kr 7 000
  • Halv bredde: 264 x høyde 120 piksler for kr 4 000
  • Tredjedels bredde: 164 x høyde 120 piksler for kr 2 500

De oppgitte priser er eksl. mva.

Ferdig annonsemateriell og eventuell lenke til landingsside sendes på e-post til tidsskrift@psykologtidsskriftet.no  senest 5 virkedager før utsendelse.

For mer informasjon om annonsering, kontakt oss på e-post tidsskrift@psykologtidsskriftet.no eller telefon 23 10 31 33.