Nettannonsering

Annonsér gjerne på  www.psykologforeningen.no og  www.psykologtidsskriftet.no  enten i kombinasjon med annonse i Psykologtidsskriftet eller som annonse kun på nett. Alle stillingsannonser fra Psykologtidsskriftet blir automatisk publisert på www.psykologtidsskriftet.no under stillingsannonser.

Pris for en stillingsannonse kun på web er kr 9 400. Annonsen ligger tilgjengelig til søknadsfristens utløp, inntil en måneds visning.  Få ekstra oppmerksomhet til din stillingsannonse på nettsiden: for et tillegg på kr 1 950 per uke eller kr 5 950 for inntil en måneds visning kan stillingen også vises på forsiden av www.psykologtidsskriftet.no. 

Bannerannonse (Kurs-/profilannonse) www.psykologforeningen.no og toppbanner på www.psykologtidsskriftet.no koster kr 10 850 per måneds visning. Format for banner-annonse på www.psykologforeningen.no: bredde 220 x høyde 170 px., format for banner-annonse på www.psykologtidsskriftet.no: bredde 980 x høyde 150 px., format for bannerannonse for visning på mobiltelefon bredde 320 x høyde 120 px.

Det er ingen frister for nettannonser. Annonsene lages fortløpende, iht. avtale med annonsøren, og kan publiseres i løpet av kort tid.

Pris for kurskalender-oppføring kun på web er kr 5 950 per måneds visning. En tydelig lenke til høyre på nettsidene tar deg rett til kurskalenderen hvor kursene vises fram.

For et tillegg på kr 4 450 kan kursannonser annonsert i Psykologtidsskriftet også oppføres på www.psykologforeningen.no under “Kurs og konferanser” og Psykologtidsskriftets kurskalender på nett med link til f.eks. egen hjemmeside.

De oppgitte priser er eksl. mva. Bestilling av annonse på nett med annonsetekst og eventuelt logo sendes på e-post til tidsskrift@psykologtidsskriftet.no med angivelse om tidspunkt for når annonsen skal legges ut.

For mer informasjon om annonsering, kontakt oss på e-post tidsskrift@psykologtidsskriftet.no eller telefon 23 10 31 33.