Kurs- og rubrikkannonser

Kurs- og rubrikkannonser i 2024

Pris for kurs-/seminarannonser og rubrikkannonser (kurs, utleie av lokaler mv.) er

kr 28 per spaltemillimeter, eventuelt tillegg for farger er kr 12 per spaltemillimeter.
 

Priseksempler for definerte annonsestørrelser

Format

Farger

Sort

1/1 side

18 720

13 104

1/2 side

   9 360

   6 552

1/4 side

   4 600

   3 220

Spesialplassering

3. omslagside 4 farger: kr 19 900

Kurs-, seminar-, og rubrikkannonser kan utformes uavhengig av faste formater; som annonse over en spalte (bredde 82,5 millimeter) eller to spalter (bredde 170 millimeter). Høyde kan utformes etter ønske, men må ikke overstige 234 millimeter. Annonser som vår grafiker lager som trykk-klar pdf, blir belastet med kr 850 per annonse.


Små-annonser – rubrikk (utleie av lokaler mv.)

Kun tekst  - Inntil 4 linjer / 170 tegn inkl. mellomrom, kr 1 590

De oppgitte priser er eksl. mva.

For mer informasjon om annonsering, kontakt vår markedsavdeling:

Unni Sandland, e-post tidsskrift@psykologtidsskriftet.no, telefon 23 10 31 33.