Du er her

Anmeldt

Anmeldt
Publisert
4. september 2017

Forfatterne står på trygg faglig grunn, men tør å forenkle.

Anmeldt
Publisert
4. august 2017
Skilsmisse
Publisert
4. august 2017

– Skilsmissen er så normalisert at den i liten grad berøres eksplisitt i barnelitteraturen.

Anmeldt
Publisert
4. august 2017

De færreste av oss lærte å snakke med ungdommer om normalpsykologi på studiet. Denne boken hjelper deg til å komme i gang.

Anmeldt
Publisert
4. juli 2017

Skjønnlitteraturens dypdykk i enkeltskjebner kan fange inn kompleksiteten ved selvmord og vekke vår medfølelse. Men kan skjønnlitteratur også si noe om risiko for selvmord?

Anmeldt
Publisert
4. juli 2017

Jeg hadde ønsket at en bok om praktisk selvmordsforebygging gikk tettere inn på håndverket.

Anmeldt
Publisert
7. juni 2017

Det er på tide å oppgradere kroppens posisjon i terapirommet. En mangefasettert bok om kroppen i psykoterapi er et godt startpunkt.

Anmeldt
Publisert
7. juni 2017

Tony Rousmaniere vil at eg skal bli betre som terapeut, at du skal bli betre. Han vil vi skal trene. Som lesar blir eg dratt inn.

Anmeldt
Publisert
3. mai 2017

Skal vi knele under presset eller diskutere problemet? Forfatterne ønsker seg flere brysomme arbeidstakere.

Sider