Du er her

Anmeldt

Anmeldt
Publisert
5. desember 2017

En bok for dem som jobber med ROP-pasienter, både med forebygging og i spesialisthelsetjenesten.

Anmeldt
Publisert
5. desember 2017

Når mediene værer skandale, rammes enkeltmennesker.

Anmeldt
Publisert
6. november 2017

Med boken Tvang og tvil. En innsideberetning fra norsk psykiatri har psykiateren og forfatteren Marianne Mjaaland levert sitt bidrag til virkelighetslitteraturen.

Anmeldt
Publisert
6. november 2017

Forfatternes ambisjon er å undersøke profesjonspraksis og kompetanseutvikling fra et humanistisk forskningsperspektiv.

Anmeldt
Publisert
6. november 2017

I en bok om overgrep i kirkelige miljøer bringer forlaget Gyldendal videre nye alvorlige anklager mot en domfelt prest i Glåmdalen.

Anmeldt
Publisert
5. oktober 2017

Forfatterne mener skolen kan være med og fremme nasjonens fremtidige psykiske helsekapital.

Anmeldt
Publisert
5. oktober 2017

Denne boken kan bli en ny bauta i norsk psykologisk litteratur.

Anmeldt
Publisert
5. oktober 2017

Målgruppa er for utydeleg, og språket manglar nærleik til opplevingane. Boka treffer meg ikkje.

Anmeldt
Publisert
4. september 2017

Eg helsar debatten om medikalisering velkomen. Her er ei bok som gir eit kunnskapsgrunnlag for ein slik debatt.

Anmeldt
Publisert
4. september 2017

Forfatteren ønsker å nå studenter og fagpersoner – men også politikere. Hun lykkes i stor grad.

Sider