Du er her

Anmeldt

Anmeldt
Publisert
2. september 2016

Forfatterne ivaretar den utfordrende balansegangen mellom håp og realisme i veiledningen av foreldre.

Anmeldt
Publisert
2. september 2016

Ungdomssøvn gir en god oversikt over søvnbehandling, men gaper over for mange temaer.

Anmeldt
Publisert
2. september 2016

Galtas innføring i tolkning og rapportering med WISC-IV oppleves som gjennomarbeidet, men kunne nok tjent på enda en runde med språkvask.

Anmeldt
Publisert
1. august 2016

Synet på bakenforliggende, utløsende og opprettholdende faktorer ved psykoselidelser har ofte vært overforenklet. Forfatterne vil vise kompleksiteten i lidelsene i samspill med omgivelsene.

Anmeldt
Publisert
1. august 2016

Boken Moderne munnkurv blir særlig aktuell i et helsevesen som stadig preges av byråkratiske vendinger.

Anmeldt
Publisert
1. juli 2016

Boken avkler myter, fjerner hellige kuer og bør lede til en selvransakende debatt.

Anmeldt
Publisert
1. juli 2016

I braksuksessen Skam sprekker trollene i sollys.

Anmeldt
Publisert
3. juni 2016

Psykologer, politi og dommere må vite at falske tilståelser skjer, og at det kan ha med psykologisk sårbarhet å gjøre, advarer jusprofessor Ulf Stridbeck.

Anmeldt
Publisert
3. juni 2016

Som praktiserende sakkyndig finner jeg boken lærerik og spennende.

Anmeldt
Publisert
3. juni 2016

TV-serien «Jeg mot meg» viser at folk med psykiske lidelser ikke er svakere enn andre, men tøffere.

Sider