Du er her

Flerstemte funderinger

Under står fem sitater fra Ida Christensens bok Den lykkelige skilsmissen. Høsten 2015 ble disse sitatene sendt ut til en rekke mennesker. Rollene og bakgrunnen deres varierte, men alle mottok de samme korte utsagnene fra unge gutter og jenter som har sett sine foreldre gå fra hverandre. 80 psykologer, 24 stortingspolitikere, 37 lærere og 29 skilte foreldre leste og svarte på disse løsrevne minnene fra barna. I retur sendte de sine egne tanker.

På de neste to sidene kan du lese refleksjonene deres. På samme måte som for barna, er også de voksnes setninger personlige. Vi hører utdrag fra klasserommet, fra middagsbordet, fra gårsdagens terapitime og fra en egen gjenkjennelig barndom. Samtidig står svarene deres uten kontekst, de er fristilt forbindelser og ytre rammer. Slik åpner utsagnene for en inngang til det allmenne.

Sitatene er sammenstilt på tvers av personenes gruppetilhørighet for å forsterke forbindelsen til andre mennesker. Stemmen beholdes, men forenes likevel i et samlende tema, der også leseren inviteres inn.

Det som fortelles, angår oss. Enten fordi vi selv er barn av foreldre som har gått fra hverandre, fordi vi selv er disse foreldrene, eller fordi vi omgås barn, venner, familie og medmennesker som lever med og i slike brutte forbindelser.

«Jeg husker mamma sa det ikke var så farlig, for snart flyttet jeg også ut og fikk meg egne barn. Og jeg sa – ‘Mamma, jeg er tolv år’.»

«Jeg husker hvordan pappa begynte å prate om en ny dame etter et par måneder. Hun var alt mamma ikke var. Dette var visst gode kvaliteter ved henne.»

«Jeg husker følelsen da jeg begynte å ringe på, i stedet for å låse meg inn som før. Det var ‘hjemme’, men bare annenhver uke.»

«Jeg husker at vi ikke turte å fortelle pappa at vi allerede hadde sett den samme filmen på kino med mamma.»

«Jeg husker første gang jeg så en feriefilm fra da mamma og pappa var gift. Jeg skjønte ikke hvem de var, det var så rart å se at vi har vært en familie.»

Adriane Lilleskare Lunde og Psykologtidsskriftet

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 8, 2017, side 768-771

Kommenter denne artikkelen