Du er her

Debatt og kommentar

Familien kan selv være den viktigste forebyggende aktør mot psykisk og sosial uhelse, skriver statsråd Solveig Horne i dette tilsvaret til Sissel Gran.

Mitt syn på gruppeterapi er langt mer nyansert enn det som kom fram i Psykologtidsskriftets reportasje om temaet.

Sverre Urnes Johnsen og Erling W. Rognli bør myke opp sin evidens-evangelisme.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 1, 2015, side 42-45

Kommenter denne artikkelen