Du er her

Imponerende om endring

Tom KarpEndring i organisasjoner – Ideologi, teori og praksis.Cappelen Damm Akademisk, 2014. 324 sider

Det er ikke mange bøker i internasjonal litteratur som er så dekkende.

Publisert
6. januar 2015

Det er bare ett ord som er dekkende for Tom Karps bok: imponerende. Dette er en bok som fanger mangfoldet i endringsbegrepet og samtidig evner å fremstille forskningen på feltet på en strukturert og levende måte. Innholdet i boka favner alt fra filosofi til moderne forskning og gir en god gjennomgang av utviklingen i begrepet «endring» både historisk og innholdsmessig.

Mange nivåer

Karp kunne gjort det enklere for seg selv ved å tone ned enkelte forhold som ledelse, kultur og intervensjoner, men har gode måter å angripe også disse koblingene til endring på. Forfatteren evner å bevege seg mellom flere nivåer, og dekker samfunns-, organisasjons-, relasjons- og individnivå på en utmerket måte. Det kan synes som han vektlegger individnivået mest, og det kan være naturlig fordi individet er en nøkkelfaktor for at en endring skal bli vellykket. Samtidig er det kanskje like mye å hente på det relasjonelle nivået, og her er betraktninger om utøvelse av ledelse viktig, noe som behandles grundig i Karps bok.

Det hadde også vært interessant om Karp hadde gjort en vurdering av arbeidsmiljøloven og hvordan endring er behandlet der

Det hadde også vært interessant om Karp hadde gjort en vurdering av arbeidsmiljøloven og hvordan endring er behandlet der, men for øvrig er det mange gode referanser til norsk forskning og norske perspektiver. Boka har også et internasjonalt potensial. Det er ikke mange bøker fra internasjonal litteratur som er så dekkende. Undertegnede har allerede anbefalt boka til våre masterstudenter i arbeids- og organisasjonspsykologi, og den vil nok bli hyppig brukt som referanse.

Kontekstuelle tilpasninger

Samtidig er dette en bok som vil egne seg for de som er opptatt av endring i praksis, selv om Karp ikke kommer med noen løsning eller «gullstandard» for hvordan endring bør håndteres på en best mulig måte. Det skinner imidlertid igjennom at Karp er opptatt av kontekstuelle forhold, og at endring derfor må tilpasses den enkelte organisasjonen. Dette er en bok mange vil ha nytte og glede av å lese.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 1, 2015, side 57

Kommenter denne artikkelen