Du er her

Debattert

Gyllent?

Den gylne regel: Noe av det første vi gjorde da vi kom i posisjon, var å gjeninnføre den gylne regelen. Vi ga klar beskjed til sykehusene at det skal være høyere vekst innen rus og psykiskhelsevern enn i annen sykehusbehandling. Denne beskjeden vil jeg gjenta overfor sykehusene oppdragsdokumentene for neste år. (…) Det kommer lovkrav om psykologer i kommunene og et finansieringssystem som sikrer at kommunene ansetter flere av dem. Vi styrket helsestasjoner og skolehelsetjeneste både i årets budsjett og i budsjettet for neste år.

Bent Høie (H) i Aftenposten 5. desember

Falsk vekst: – Prioriteringen av rus og psykisk helsevern fungerer, sa Solberg. Det er en oppfatning som nå møter kraftig motstand fra Norsk psykologforening. – Det er flere eksempler på at flytting av tall og kolonner i et Excel-ark kan få den gylne regel til å skinne, uten at det har vært en reell økning i behandlingen, sier president Tor Levin Hofgaard.

Klassekampen 5. desember

Vekst gjennom mindre kutt: – Direktøren skriv på nettsida: Det er gitt politiske føringar om at psykiatri og rus skal vakse meir enn den somatiske delen. Det vert derfor planlagd ein noko mindre reduksjon innanfor rus og psykiatri enn innanfor somatikken. Kva tykkjer statsministeren om ein slik måte å tolke den gylne regelen på?

Torgeir Michalsen (Ap) til nrk.no/sognogfjordane 5. desember

Bufferpasienter: I dag bruker psykisk helsevern pasientene som buffer, som konsekvens av uklart lovverk og generell underkapasitet. Mennesker i krise må ta støyten for et system i krise. Systemet er preget av angst for ansvar og bruker unngåelsesstrategier for å slippe ubehaget. Som kjent bidrar unngåelse ofte til å opprettholde problemer.

Sivert Straume i Bergens Tidende 5. desember

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 1, 2015, side

Kommenter denne artikkelen