Du er her

Vitenskapelig artikkel

Teoretisk artikkel
Publisert
3. november 2007

Kognitiv miljøterapi i et erfaringslæringsperspektiv gir pasientene trening i å se sammenhengen mellom situasjon, tanker og følelser, og ferdigheter i problemløsning. Utgangspunktet er et normalpsykologisk perspektiv på psykiske lidelser og terapeutisk endring.

Teoretisk artikkel
Publisert
2. oktober 2007

Mange barn i fosterhjem har tidligere opplevd omsorgssvikt og mishandling. Hvordan kan man bygge opp trygg tilknytning mellom barnet og fosterforeldrene?

Teoretisk artikkel
Publisert
2. oktober 2007

Et vesentlig bidrag til den relasjonelle psykoanalysen er det moderne kleinianske synet på psykoanalytikerens strev i motoverføringen. Ved å forstå dette ubehaget kan analytikeren komme et skritt nærmere i forståelsen av pasientens problemer.

Teoretisk artikkel
Publisert
1. september 2007

MST-terapeuter er tilgjengelige for familien 24 timer i døgnet syv dager i uken. Tilbudet har gode resultater i Norge, og bør velges fremfor institusjonsbehandling.

Teoretisk artikkel
Publisert
1. juli 2007

De fleste vil slutte seg til et ideal om å være til stede i livet og hverdagen. Men hva innebærer egentlig tilstedeværelse og nærvær, og hvordan kan slike begreper danne utgangspunkt for terapeutisk praksis?

Teoretisk artikkel
Publisert
1. juni 2007

Hvilke faktorer er spesielt betydningsfulle for å fremme barns forståelse og tilpasning til alvorlig sykdom? Hvordan kan dette vektlegges i klinisk praksis?

Teoretisk artikkel
Publisert
31. januar 2007

Karakterbegrepet fanger opp de mer stabile sidene ved personligheten, mens relasjonsbegrepet peker mot de bevegelige og dynamiske sidene. Lar de to tankeretningene seg kombinere i ett sammenhengende psykoanalytisk perspektiv?

Teoretisk artikkel
Publisert
31. januar 2007

Ved vegetativ identifisering identifiserer terapeuten seg kroppslig med pasientens kropp, og får informasjon om pasientens følelser. Denne nevrobiologisk forankrete prosessen kan være et grunnlag for terapeutisk empati.

Teoretisk artikkel
Publisert
1. januar 2007

Vitenskapelig basert kunnskap bør prege valg av behandlingstilnærming. Gjennom systematiske kasusformuleringer kan tilbudet skreddersys for barnet og familien.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2006

Traditionally, psychology has assumed the existence of a gold standard – an appropriate way of behaving – against which all others are measured. Unfortunately these theories have been developed among middle class white college students who differ substantially from the large majority of the societies they serve.

Sider