Du er her

Oslo kommune

Det ble gitt et tillegg på lønnstabellen på 3,4 %, minst kr 13 100, med virkning fra 1. mai. Det ble også avsatt 1,5 % per 1. mai til såkalte justeringsforhandlinger. Dette er flytting av stillingskategorier og endringer av lønnstabeller. For justeringsforhandlingene er det lagt en føring for at utdanningsgrupper skal prioriteres. Justeringsforhandlingene blir ferdig 19. september. Til slutt ble det avsatt 3 prosent med virkning fra 1. juli til lokale forhandlinger i de ulike etatene. De lokale forhandlingene skal skje innenfor perioden 19. september til 17. oktober, og skal ha begynt innen 1. oktober. Samlet ble rammen for lønnsendringene i Oslo kommune om lag 6,3-6,4 %.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 7, 2008, side

Kommenter denne artikkelen