Du er her

Lønnsoppgjørene

Publisert
1. juli 2008

De sentrale delene av lønnsoppgjørene er avsluttet. Rammene for årets lønnsoppgjører relativt omfattende.

For de statlige tilsatte (helseforetakene er ikke under den statlige tariffavtalen) er det gitt et tillegg til alle på lønnstabellen på 4,65 % med virkning fra 1. mai. Det ble avsatt 1 % til justeringer av stillingskategorier med mer med virkning fra 1. juli. Justeringsforhandlingene i staten foregår siste uke i juni, og har en føring om likelønn. Alle lønnsspenn heves med 2 lønnstrinn i bunnen. Dette får bare virkning for de som ligger i de to laveste lønnstrinnene i spennet. Det ble også avsatt 1,4 % til lokale forhandlinger med virkning fra 1. august. De lokale forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober. Arbeidsgiveren står nå fritt til å regulere lønnen for nyansatte i de 12 første månedene, mot tidligere kun de 6 første månedene. Dette er verdt å merke seg for eksempel ved utgangen av prøvetiden. Akademikerne er tilfredse med at den lokale potten skal prioritere utdanningsgrupper som det er vanskelig å rekruttere og beholde. Samlet ramme for oppgjøret i staten er da om lag 6,1 %. Grensen for boliglån i Statens Pensjonskasse er økt til 1,5 millioner.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 7, 2008, side

Kommenter denne artikkelen