Du er her

– Må konfrontere barnet

Statsadvokat Jan Eivind Norheim svarer på kritikken mot barneavhørene i Buskerud-saken.

Publisert
5. desember 2017

Statsadvokat Jan Eivind Norheim, som var aktor i Buskerud-saken, opplyser til Psykologtidsskriftet at han tar til etterretning at lagretten svarte nei på skyldspørsmålet.

– Hva vil du si om kritikken mot de to barneavhørene som kom fram i retten, blant annet i rettsbelæringen?

– Jeg noterer meg at rettens leder redegjorde utførlig i rettsbelæringen for hva han mente var mangelfullt med avhørene av fornærmede, og hvilken betydning han mente dette måtte få. Det kom også tydelig fram under utspørring av vitner hva dommerne mente måtte bli sakens utfall, mener Norheim.

Han skriver i e-post at på generelt grunnlag er det stor variasjon i hvordan barn ter seg i avhør, og på hvilken måte informasjon fra barnet fremkommer.

– Under etterforskningen må politiet – som når voksne avhøres – fra tid til annen måtte konfrontere barnet med annen informasjon som ligger i saken. Så får en vurdere den nærmere bevisverdien av avhøret deretter. Den konkrete kritikken kan jeg ikke kommentere, utover at det etter min erfaring er uvanlig at rettens leder går så langt i å legge føringer for hvordan lagretten bør bedømme bevisene i saken.

Lagdommer Halvor Aas skriver dette i en e-post:

Det vil være feil av meg å gi kommentarer til saken eller til de øvrige aktørers kommentarer, ut over å vise til avgjørelsen.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 12, 2017, side

Kommenter denne artikkelen