Du er her

St. Olavs orden til Per Isdal

FOTO: Arkiv

Per Isdal ble i november tildelt St. Olavs orden, Ridder av 1. klasse, for sitt arbeid med stiftelsen Alternativ til vold.

Ordenen tildeles som «belønning for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten» som det heter på nettsidene til kongehuset.

– Dette er stort, litt større enn jeg føler meg, sa Isdal i et intervju på psykologforeningens nettsider da det ble klart at han fikk utmerkelsen.

Alternativ til vold (ATV) ble stiftet i 1987 og var det første spesialiserte behandlingstilbudet for voldsutøvere. Senere har ATV utvidet tjenestetilbudet til også å omfatte voldsofre og familiemedlemmer som er berørt av volden. Tilbudet har også blitt en eksportartikkel til andre nordiske land og deler av Europa. Stiftelsen har i dag 14 kontorer i Norge med 66 ansatte.

– Skal vi tro de politiske signalene vi får, vil vi om ti år kunne tilby tjenester til 200 psykologer, sier han i det samme intervjuet.

Han ser med bekymring på en utvikling hvor flere menn mellom 25 og 50 år havner utenfor arbeidsstyrken:

– Økende utenforskap er en risikofaktor for vold og andre ekstreme handlinger. Vi må derfor nærme oss voldsproblematikk med et bredt samfunnsperspektiv, ikke bare med individuelle hjelpetiltak, sier han.

Psykologtidsskriftet

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 12, 2017, side 1188

Kommenter denne artikkelen