Du er her

Privatpraksis – Obligatorisk tjenestepensjon fra 2006

Publisert
1. november 2005

Stortinget vedtar nå obligatorisk tjenestepensjon i arbeidsforhold. Plikten til tjenestepensjon gjelder for alle foretak som er skattepliktige etter skatteloven. Foretak der arbeidstakere (innehavere inkludert) til sammen utfører arbeid tilsvarende to årsverk eller mer, må opprette tjenestepensjonsordning. Foretak der det bare er innehaveren som har en arbeidstid og lønn som utgjør 75<[FO]>% eller mer av full stilling, kan opprette tjenestepensjonsordning.

Tjenestepensjonsordning må etableres i løpet av 2006, og gis virkning fra senest 1. juli 2006. For foretak som etableres etter 1. januar 2006 må tjenestepensjonsordning være etablert innen seks måneder etter etableringen. Det må skytes inn minst 2<[FO]>% av lønn over 1G (G = 60 699 kr). Det er arbeidsgiveren som skal betale denne premien. Det kan i tillegg avtales at arbeidsgiveren eller de ansatte betaler mer inn i ordningen. Etableres det en tjenestepensjonsordning, så må den omfatte alle de ansatte. Unntak fra dette er kun dersom det er ansatte i under 20<[FO]>% stilling.

For selvstendig praktiserende psykologer uten ansatte, men med minimum 75<[FO]>% arbeidstid, gis det altså en mulighet, men ikke plikt, til å etablere en tjenestepensjonsordning. Denne kommer eventuelt i tillegg til de pensjonsordningene psykologen har tegnet i forsikringsselskap. I motsetning til individuelle pensjonsordninger kan premien til obligatorisk tjenestepensjon trekkes fra i næringsinntekten. Selvstendig praktiserende har tidligere ikke hatt anledning til å opprette pensjonsavtale med tilsvarende skattefordel. Men dessverre tillater den nye loven ikke at slike frivillige ordninger for privatpraktiserende betaler høyere premie enn lovens minimumskrav (2<[FO]>%).

Hver enkelt privatpraktiserende trolig bli oppsøkt av forsikringsselskapene med «gode» tilbud. Akademikerne frie yrker utreder nå mulighetene for felles innkjøp av tjenestepensjonsordninger for privatpraktiserende. Det anbefales derfor å avvente situasjonen.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 11, 2005, side

Kommenter denne artikkelen