Du er her

Konflikt! Streik?

Publisert
1. november 2005

Når dette leses er en del av dere, våre medlemmer, kanskje i streik. Det er våre medlemmer i helseforetakene som er rammet av konflikten, med NAVO som arbeidsgiverorganisasjon. Uansett har de siste atten måneder og ikke minst de to siste, vist at vi har viktige prinsipielle spørsmål å ivareta for å sikre at dere beholder avtalefestede sosiale bestemmelser på sentralt nivå.

Mange medlemmer er kanskje usikre på hvorfor vi har gått til et så dramatisk skritt som å bryte forhandlingene, varsle plassoppsigelse (streik) og eventuelt har sendt medlemmer ut i streik. Akademikerne og Psykologforeningen ønsker lønnsforhandlinger på lokalt nivå. Dette i motsetning til de andre hovedsammenslutningene. Men denne konflikten dreier seg ikke om lønn eller økonomi. Det sentrale er viktige arbeidstakerrettigheter som pensjon, sykelønnsordninger og svangerskapspermisjoner skal ligge i sentrale avtaler. Disse er fremforhandlet sentralt. De må fortsatt være lagt til sentrale forhandlinger og ikke bli gjenstand for forhandlinger lokalt. Hovedsammenslutningene er enige i om dette (se www.akademikerne.no). Det er gledelig og viktig at fagbevegelsen som helhet støtter oss i at dette er en stor prinsipiell sak. Vi har fått støtte fra Fagforbundet og LO, blant annet ved hjelp av Fagforbundets advokat i arbeidsretten. UNIO og Sykepleierforbundet har sluttet opp om våre krav og vår kamp. Dette er viktige signaler til oss som arbeidstakere og til arbeidsgiverne!

De sosiale rettighetene er blitt forhandlet frem gjennom mange år. Vi kan ikke tåle at disse rettighetene skal kunne skusles bort i små porsjoner i lokale forhandlinger. Samfunnet er ikke tjent med at denne sektoren får et virvar av avtaler om sosiale rettigheter i spesialisthelsetjenesten. Sosiale bestemmelser skal være felles for alle på nasjonalt nivå.

NAVO har argumentert for at de sosiale bestemmelsene fortsatt skal være like på alle sykehus. I så fall kan vi ikke se noen grunn for å legge avtalene lokalt. Når NAVO påstår at Akademikerne vil ha en spesiell løsning for sine medlemmer i motsetning til hva andre hovedsammenslutninger har, er det feil. Alle de andre – LO-forbund, YS-forbund og UNIO-forbund – har sentrale avtaler, enten på foreningsnivå eller felles i forhandlingssammenslutningen. Det er bare to mindre foreninger i helsesektoren som har dette i lokale avtaler. I 2002 gikk sykepleierne til streik for det samme, og de har i dag en sentral avtale.

Dersom det er streik, er det viktig at alle medlemmer støtter opp om den. Det gjelder enten det er psykologer på din arbeidsplass, i din lokalavdeling eller det er andre akademikere som blir tatt ut i streik! Skaff deg informasjon via våre og Akademikernes hjemmesider. Still opp i møter og på stand, hjelp til med utdeling av informasjon og andre viktige oppgaver. Dette gjelder faglige rettigheter som har avgjørende betydning for alle arbeidstakere i offentlig sektor!

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 11, 2005, side 1039

Kommenter denne artikkelen