Du er her

Flere psykologer i lederposisjoner

Publisert
1. november 2005

Et sentralt punkt på Psykologforeningens handlingsplan er Flere psykologer i lederposisjoner. Som psykolog med bred ledererfaring og stort engasjement for ledelse som fag, er jeg blitt engasjert for å bistå foreningen i dette viktige arbeidet.

Mange av Tidsskriftets lesere vil ha mottatt en enkel spørreundersøkelse på e-post. Responsen så langt har vært gledelig, selv om mange har rapportert om vansker med å åpne lenken på sin arbeidsadresse på grunn av brannmurer og sikkerhetstiltak. Bakgrunnen for å gå ut og spørre om ledelse, er nettopp at foreningen ønsker å legge til rette for å motivere medlemmer for ledelse. Vi vil bidra til at kunnskaper og ferdigheter blir formidlet, og synliggjøre psykologer i lederposisjoner.

I de åpne kommentarene i undersøkelsen er det kommet inn mange gode og interessante synspunkter. Disse forslagene er svært nyttige for oss. Jeg vil presentere resultater fra undersøkelsene i et senere nummer av Tidsskriftet.

Medlemmer som ikke er ansatt i psykisk helsevern har pekt på at spørsmålene er preget av forholdene der, og kampen mot forskriften som hindret andre enn leger å bli ledere i sengeposter. Bakgrunnen for en slik vinkling, er å se om muligheten som nå er der, er blitt tatt i bruk av psykologer og arbeidsgivere. Men la meg understreke: Psykologforeningen er opptatt av å stimulere psykologer til ledelse innenfor samtlige praksisområder.

Jeg har gått gjennom de ti siste årgangene av Tidsskriftet og sett etter bidrag om ledelse, både om lederutdanning, ledelse som fag og utøvelse av ledelse. Konklusjonen er at det har vært altfor få. Mange har etterlyst nettopp slike bidrag, og Tidsskriftets spalter er åpne for store og små innlegg. Dette som en oppfordring!

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 11, 2005, side

Kommenter denne artikkelen