Ekspertutvalg i gang

LEDER EKSPERTUTVALG Forsker Marit Skivenes leder arbeidet med å se på tiltak som kan styrke barnevernet. Foto: Daniel Nygård, UiB.

Forsker Marit Skivenes er kjent med argumentene om at det trengs flere psykologer inn i barnevernet. Hun leder regjeringens nye barnevernsutvalg.

Publisert
1. juni 2021

Regjeringen har nylig satt ned et ekspertutvalg som skal vurdere hvordan barnevernet kan sørge for bedre kvalitet og rettssikkerhet i de mest alvorlige og sammensatte sakene.

Psykologspesialist Kharim Lekhal og psykologiprofessor Dag Øystein Nordanger er også med i utvalget.

Bakgrunnen for at utvalget er blitt satt ned, er at barnevernet har fått mye kritikk de siste årene. Tilsyn og forsknings- og utredningsrapporter har vist til svak dokumentasjon og tilfeller av svikt i faglige vurderinger. Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg har tatt inn rekordmange barnevernssaker mot Norge til behandling de siste årene, og staten er flere ganger dømt.

Psykologforeningen ønsker flere psykologer inn i barnevernet. Men hva skal psykologene gjøre der? Og hvordan unngå profesjonskamp når psykologer skal samarbeide med sosionomer og barnevernspedagoger? – Profesjonskampen er allerede i gang, sier Fellesorganisasjonens leder.

Professor og internasjonalt ledende barnevernsforsker Marit Skivenes skal lede barnevernsutvalget. Hun opplyser til Psykologtidsskriftet at hun ikke kan uttale seg om arbeidet i utvalget før arbeidsgruppen har kommet i gang. De hadde første arbeidsmøte 31. mai, og Psykologtidsskriftet snakket med Skivenes før møtet.

Skivenes sier til Psykologtidsskriftet at hun er godt kjent med argumentene om at det trengs flere psykologer inn i barnevernet. Det er også slik at juristene sier det må være flere jurister i barnevernet.

– Det pågår en omfattende kompetansereform i barnevernet, og det er klart at diskusjoner om hvilke profesjoner og hvilke kompetanser som trengs for å gjøre godt barnevernsarbeid, er nødvendige og helt på sin plass. Barn og familier i vanskelige livssituasjoner har krav på å få hjelp og støtte som faktisk virker, sier Skivenes.

Utvalgets mandat er nettopp å vurdere tiltak som kan styrke kvalitet og rettssikkerhet i barnevernet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 58, nummer 6, 2021, side 457

Kommenter denne artikkelen