Du er her

Ferskvare

Motiverte eldre

Motiverende samtaler er en evidensbasert samtalemetode som passer i alle sammenhenger der man ønsker å få god kontakt, forstå og samarbeide med en person, eller å stimulere personen til å endre sin atferd, skriver Gyldendal Akademisk, som har utgitt boka Motiverende samtaler – En praktisk håndbok for eldreomsorgen av Barbro Holm Ivarsson og LIria Ortiz. Forfatterne mener metoden kan engasjere den eldre i løsningen av problemer i eget liv gjennom å lokke fram motivasjon og ressurser.

Beauvoir om alderdommen

Simone de Beauvoirs essay Alderdommen kom ut i 1970. I 2016, 46 år etter utgivelsen, har Vidarforlaget sørget for at den også finnes på norsk. Her viser Beauvoir hvordan ulike samfunn til ulike tider har marginalisert eldre mennesker og behandlet dem på en uverdig måte. Selv om eksemplene er fra andre tider og andre samfunn enn Norge i 2016, er mange av de problemstillingene hun tar opp like aktuelle nå som da, ifølge forlaget. Boka tar tak i våre stereotypier, den inviterer til refleksjon, og den tilbyr nye synspunkter for alle som er engasjert i et av de betydeligste spørsmål i vår tid.

Hukommelse

I Å dykke etter sjøhester utgitt på Cappelen Damm, drar nevropsykolog Ylva Østby og søsteren hennes, journalist og forfatter Hilde Østby, ut på en rundreise i hukommelsen. De intervjuer ledende forskere på feltet, og skriver om falske minner, glemsel, hukommelsesteknikker og minnehoper. Forfatterne snakker blant annet med en mann som har mistet all hukommelse, en Utøya-overlevende, ti dykkere, fire stormestre i sjakk, en kriminaletterforsker og en operasanger.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 1, 2017, side 127

Kommenter denne artikkelen