Du er her

Eldrearbeid

Gir lite Vi er altså i den pussige situasjon at de eldre er dyrest i drift, men gir minst tilbake til arbeidsgiver.

Elin Ørjasæter i Morgenbladet 2. desember

Ramaskrik Hvis noen hadde skrevet en kommentar om at for eksempel kvinner eller innvandrere på generelt grunnlag var mindre intelligente, dyre i drift og ga minst tilbake til sine arbeidsgivere, ville det av gode grunner blitt ramaskrik. Av en eller annen grunn aksepterer vi slike beskrivelser så lenge det er snakk om eldre arbeidstakere.

Kari Østerud svarer Elin Ørjaseter i Morgenbladet 9. desember

Utkastere – Det kjøres en hard arbeidslinje overfor sprøytenarkomane, innvandrere og elever som har droppet ut av videregående fordi det er så viktig å få dem i jobb. Samtidig kastes folk ut i andre enden av arbeidslivet, folk som både kan og vil jobbe, bare fordi de er blitt 70, og som blir en belastning for velferdssamfunnet i mange år.

Frank Aarebrot til iFinnmark 11. desember

Heilt med Lågare stillingsprosent har lite å seie for om eldre arbeidstakarar står lengre i jobben. Fridagar og bonusar derimot: «Redusert stilling kan virke mindre attraktivt enn same stillingsprosent med noko ekstra fri, fordi risikoen ved å miste status, oppgåver og prosjekt kan vere større. Anten er ein heilt med, eller så er det like greitt å slutte heilt.»

Åsmund Hermansen til Nynorsk pressekontor, 13. desember

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 1, 2017, side 115

Kommenter denne artikkelen