Du er her

Aase Frostad Fasting 1941–2023

Aase Frostad Fasting. Foto: Privat

14. oktober 2023 sovnet vår kjære venninne og kollega Aase Frostad Fasting inn, nær 82 år gammel. Det var vemodig og trist, og savnet etter henne er stort.

Til tross for store smerter og plager de siste årene var Aase alltid interessert i og fulgte engasjert med på det som rørte seg i samfunnet og blant de mange hun brydde seg om.

Aase var født i Bergen og beholdt sin tydelige bergensdialekt livet ut. Vi ble kjent med henne gjennom hennes arbeid som psykolog i Vestfold.

Fra hennes arbeidspraksis vil vi særlig framheve hennes engasjement for mennesker med funksjonsnedsettelse. Hun var klartenkt og nyskapende. Hun deltok i en rekke utvalg og råd knyttet til denne gruppens livsvilkår og psykiske helse, både nasjonalt og internasjonalt. Da Aase kom til Fossnes sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede, ble hun, sammen med mange andre, en som viste at de lukkede sentralinstitusjonene ikke ivaretok beboernes rett til et meningsfullt liv. Arbeidet med å gjøre denne gruppens behov kjent for myndigheter og allmennheten, og å bedre deres livsvilkår, opplevdes nok mange ganger ganske vanskelig. Typisk for Aase og de rundt henne, stoppet ikke det dem. De lagde sine egne buttons hvor det sto «Det er håpløst og vi gir oss ikke!» Dette slagordet levde Aase opp til!

Aase var kjent av mange og kjente mange. Likevel hadde hun tid til oss i den såkalte «Psyk-klubben» som ble dannet i 1992. Vi var seks kvinnelige psykologer som jobbet ulike steder i Vestfold. Alle kjente vi Aase, men ikke alle kjente hverandre fra før av. Nå har vi holdt sammen i mer enn tretti år. Gjennom disse tretti årene har vi opplevd oppturer og nedturer både privat, som arbeidstager og i rollen som psykolog. I gruppa har vi kunnet dele gleder og sorger, frustrasjoner og seiere. Aase har vært gruppas mentor og lim. Hun viste engasjement og omtanke både for vårt profesjonelle og personlige liv. Aase var vårt faglige tyngdepunkt. Hun var vår kloke inspirator og vårt samlingspunkt. En verdifull kollega og venn. Vi savner henne i takknemlighet. For som Aase sa i en av de aller siste samtalene:

«Det er utrolig godt og viktig med de relasjonene som har så lange linjer.»

Vi lyser fred over Aases gode minne.

 

Psyk-klubben;

Miriam Bendiksen

Wenke Siljeholm

Hilde Jangård

Lillian Smith

Anne Marie Knutheim

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 60, nummer 12, 2023, side 899

Kommenter denne artikkelen