Du er her

utviklingshemming

Bokanmeldelse
Publisert
1. februar 2021

Et prisverdig arbeid ligger bak denne retningslinjen for utredning av utviklingshemning. 

Autisme og psykisk helse
Publisert
2. mars 2020

Psykiske helsevansker er utbredt ved autismespekterforstyrrelser (ASF), men kan være vanskelig å kartlegge. Det finnes tre måleinstrumenter på norsk som er utviklet for å identifisere slike vansker hos personer med ASF og utviklingshemming. Vi undersøkte instrumentenes egnethet i klinikken.