Du er her

utviklingshemming

Vitenskapelig artikkel
Publisert
11. november 2022
Bokanmeldelse
Publisert
1. februar 2021

Et prisverdig arbeid ligger bak denne retningslinjen for utredning av utviklingshemning. 

Autisme og psykisk helse
Publisert
2. mars 2020

Psykiske helsevansker er utbredt ved autismespekterforstyrrelser (ASF), men kan være vanskelig å kartlegge. Det finnes tre måleinstrumenter på norsk som er utviklet for å identifisere slike vansker hos personer med ASF og utviklingshemming. Vi undersøkte instrumentenes egnethet i klinikken.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
4. september 2016

Bruk av tvang overfor personer med psykisk utviklingshemning skyldes ofte trekk ved omsorgsmiljøet. Artikkelen presenterer en økologisk modell for redusert bruk av tvang.

Teoretisk artikkel
Publisert
11. februar 2008

En utfordring i terapi med mennesker med utviklingshemning er deres kognitive begrensninger. Men det nære, oppmerksomme samværet, og et felleskap basert på forståelse og aksept, krever ikke intellektuelle ressurser.