Du er her

sakkyndighet

Psykologtidsskriftet mellom linjene
Publisert
2. oktober 2023
Debatt
Publisert
24. januar 2022

Kan staten ivareta barn og foreldres rettssikkerhet bedre enn rettshjelpsindustrien? Et forslag til en annerledes bistandsordning.

Bokanmeldelse
Publisert
3. januar 2022

Endelig har vi fått en lærebok om sakkyndighet i Norge. Den som lurer på smått og stort om regler og krav som gjelder bruken av leger, psykiatere og psykologer i retten, kan nå finne svarene i én bok.

Publisert
6. april 2021

Atle Austad tvilte på bevisene mot Viggo Kristiansen og ble uglesett, også av kolleger. Men vedtaket om å gjenåpne Baneheia-saken trigger ingen behov for å hovere.

Bildetekst: Alene: Atle Austad opplevde liten støtte fra kolleger da det stormet rundt ham fordi han sådde tvil om Viggo Kristiansens skyld i Baneheia-saken.
Sakkyndighet
Publisert
3. august 2020

Mangel på utdanning og kompetanse i rettspsykologi svekker rettssikkerheten. Løsningen er felles undervisningsstandarder og samarbeid med aktører som statsadvokatembetene.

Sakkyndighet
Publisert
2. juni 2020

I den nye retningslinjen for psykologutdanningen fremgår ikke rettspsykologi som et eksplisitt fagområde. 

Sakkyndighet
Publisert
3. mai 2020

Tiden er inne for å gi plass til opplæring i psykologfaglig sakkyndighetsarbeid og rettspsykologi i profesjonsutdanningen.

Koronahverdag
Publisert
13. april 2020

Det er mange som må vente nå. Også barn som skulle ha fått vurdert omsorgssituasjonen sin.

Ingrid Sønstebø. Foto: privat
Samvær
Publisert
1. juli 2019

Kan møter mellom traumatiserte barn og deres foreldre bidra til reparasjon av barnet, eller er det noe barnet må skånes for? Og kan slike møter skje innenfor de rammer loven gir for samvær mellom barn og foreldre?

Sakkyndighet i barnevernssaker
Publisert
5. april 2013