Dommere uten kappe? Jubileumspodden #3

Heidi Wittrup Djup (Foto: Thomas Brun, NTB), Pål Grøndahl (Foto: Kristin Svorte)

Gjest: Pål Grøndahl 

Programvert: Heidi Wittrup Djup

Sakkyndige psykologer har vært gjenstand for forskning, debatt og kritisk omtale i media. Noen mener sakkyndige ivaretar rettssikkerhet og opplyser komplekse saksforhold. Andre mener de er dommere uten kappe og at arbeidet preges av mangler, vilkårlighet og sviktende faglig grunnlag. Har sakkyndige belegg for sine vurderinger eller har de mer makt enn de har kunnskap? Hvilke mekanismer kan svekke arbeidet?

Les også

Psykologer som sakkyndige

 

Du kan også finne Psykologtidsskriftet mellom linjene her

 

Kommenter denne artikkelen