Du er her

Rettspsykologi ikke eksplisitt fagområde

I den nye retningslinjen for psykologutdanningen fremgår ikke rettspsykologi som et eksplisitt fagområde. 

Publisert
2. juni 2020
Emner

Jørgen Sundby og Annika Melinder etterlyser i maiutgaven av Psykologtidsskriftet større plass til opplæring i psykologfaglig sakkyndighetsarbeid og rettspsykologi i profesjonsutdanningen. 

I likhet med de andre fagmiljøene i Norge er Institutt for psykologi (IPS) ved NTNU opptatt av å sikre rett kompetanse for våre psykologkandidater. Frem til nå har vi hatt betydelig autonomi i valg av fokusområder for utdanningen. Fra studieåret 2021–22 vil imidlertid den nye retningslinjen for psykologutdanningen bli styrende for vår virksomhet. Rettspsykologi fremgår ikke som et eksplisitt fagområde i denne retningslinjen. Dette til tross for at alle fagmiljø i Norge hadde anledning til å påvirke utfallet. 

IPS-NTNU har imidlertid lang erfaring med å tilby rettspsykologi og samarbeider nært med det rettspsykologiske fagmiljøet i regionen. Våre studenter har ca. 45 timer med forelesninger i rettspsykologi, blant annet med betydelig fokus på sakkyndighetsarbeid, og en avsluttende skriftlig eksamen (det medfører ikke riktighet at våre studenter ikke har eksamen i emnet). Vi vil foreta grundige vurderinger av hva som er mulig å videreføre av rettspsykologi i den fremtidige studieplanen, men innenfor rammen av antall studiepoeng til rådighet. 

I alle tilfelle setter vi pris på en dialog om grunnutdanningen for psykologer. 

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 57, nummer 6, 2020, side 446

 

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 57, nummer 6, 2020, side

Kommenter denne artikkelen