Du er her

Landsmøte

Debatt
Publisert
21. november 2022

Alle medlemmer bør kunne stille til valg for politiske verv i Psykologforeningen, mener visepresidentkandidat Julius Okkenhaug. Her svarer han Sidsel Fjelltun som har etterlyst debatt om grenseoppgangen mellom sekretariatsansatte og politikere.

- Uavhengig av om jeg blir visepresident eller om jeg fortsetter som sekretariatsansatt, vil jeg selvsagt være lojal overfor politiske beslutninger, skriver Julius Okkenhaug. Foto: Akademikerne
Debatt
Publisert
21. november 2022

Undersøkelsen om hvordan ikke-spesialistene opplever sine lønns- og arbeidsforhold, bør brukes av Psykologforeningen når den i fremtiden diskuterer og beslutter sin lønnspolitikk, skriver visepresidentkandidat Hanne Indregard Lind.

Fotografi av Hanne Indregard Lind. Foto: Agnes Indregard
Debatt
Publisert
18. november 2022

Min vurdering er at spesialistlønnen må høyere enn i dag for å få psykologspesialister til å bli i tjenestene. Det vil også gagne ikke-spesialistene.

Visepresident Rune Frøyland mener det også ganger ikke-spesialistene  at spesialistlønnen er høy. Foto: Psykologforeningen
Debatt
Publisert
16. november 2022

Ved å nedprioritere ikke-spesialistene i sin lønnspolitikk risikerer Psykologforeningen ytterligere utarming av det offentlige helsetilbudet.

Helén Ingrid Andreassen frykter ytterligere utarming av offentlig helsevesen om ikke Psykologforeningen endrer sin lønnspolitikk. Foto: Privat
Debatt
Publisert
16. november 2022

I oppløpet til landsmøtet opplever vi at en som er ansatt for å følge politiske føringer, selv skriver politiske innlegg. Det er pinlig for Psykologforeningen og gjør at jeg stiller spørsmål ved vedkommendes rolleforståelse.

Debatt
Publisert
9. november 2022

Ved å prioritere minstelønn for spesialister har psykologene mulighet til påvirke eget lønnsnivå. Det kreves imidlertid en egeninnsats: «Gullegget» må åpnes, skriver visepresidentkandidat Julius Okkenhaug i dette debattinnlegget.

Julius Okkenhaug er kandidat til vervet som visepresident for lønns- og arbeidsmarkedspolitikk i Norsk psykologforening. Foto: Akademikerne
Kronikk
Publisert
28. oktober 2022

Halvparten av ikke-spesialistene er usikre på om de vil stå i psykologyrket. Det er på høy tid at Psykologforeningen prioriterer denne gruppens lønn og arbeidsvilkår. 

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Aktuelt
Publisert
24. oktober 2022

Hvem overtar som Psykologforeningens visepresident med ansvar for lønns- og arbeidsmarkedspolitikk etter Rune Frøyland?

Hanne Indregard Lind (foto. privat ) og Julius Okkenhaug ( foto: Akademikerne) er begge kandidater til et av de to visepresidentvervene.
Landsmøtevedtak
Publisert
1. april 2020

Landsmøtet vedtok at Psykologforeningen skal jobbe for å sikre faglige og forsvarlige rammebetingelser, ikke utarbeide kvalitetskriterier. 

Foreningsdemokrati
Publisert
1. april 2020

Jeg er oppriktig bekymret for ukulturen som har utviklet seg i Oslo lokalavdeling. 

Sider