Du er her

Alle bør kunne stille til valg

- Uavhengig av om jeg blir visepresident eller om jeg fortsetter som sekretariatsansatt, vil jeg selvsagt være lojal overfor politiske beslutninger, skriver Julius Okkenhaug. Foto: Akademikerne
- Uavhengig av om jeg blir visepresident eller om jeg fortsetter som sekretariatsansatt, vil jeg selvsagt være lojal overfor politiske beslutninger, skriver Julius Okkenhaug. Foto: Akademikerne

Alle medlemmer bør kunne stille til valg for politiske verv i Psykologforeningen, mener visepresidentkandidat Julius Okkenhaug. Her svarer han Sidsel Fjelltun som har etterlyst debatt om grenseoppgangen mellom sekretariatsansatte og politikere.

Publisert
21. november 2022
Emner

Sidsel Fjelltun stiller spørsmål ved min rolleforståelse når jeg argumenterer for en lønnspolitikk og søker å bli politisk valgt i en organisasjon jeg i dag er ansatt i.

Som kandidat til vervet som visepresident med ansvar for lønn og arbeidsmarkedspolitikk, mener jeg det er nyttig at medlemmene vet hvilken politikk jeg vil stå for, dersom jeg blir valgt. Derfor svarte jeg på YPU sitt innspill i Psykologtidsskriftet.

I oppløpet til landsmøtet opplever vi at en som er ansatt for å følge politiske føringer, selv skriver politiske innlegg. Det er pinlig for Psykologforeningen og gjør at jeg stiller spørsmål ved vedkommendes rolleforståelse.

Fjelltun viser til valgloven som regulerer hvem som kan velges ved kommune-, fylkes- og stortingsvalg. Ifølge denne loven er det ingen som er utelukket fra å stille til valg, det er samtidigheten som ikke er lov.

Medlemmer, tillitsvalgte og sekretariat jobber sammen mot de samme målene

Ved fylkes- og kommunevalg må man ha fratrådt visse stillinger før fylkestinget eller kommunestyret trer i funksjon. Det er kun ved stortingsvalg disse må ha fratrådt før valgdagen. Jeg kommer ikke til å være ansatt i sekretariatet samtidig som jeg innehar vervet som visepresident. Det har jeg avklart med mine overordnede for lenge siden. Jeg har oppfattet dette som såpass selvsagt at jeg derfor ikke har funnet det nødvendig å redegjøre for dette i Tidsskriftet.

Jeg mener at alle medlemmer i en interesseforening/medlemsorganisasjon bør kunne stille til valg for politiske verv. Psykologforeningen er verken en bevilgende, kontrollerende eller lovgivende myndighet som skal gjelde for alle, men en fagforening/interesseforening for psykologer basert på frivillig medlemskap. Psykologforeningen har en god formålsparagraf. Medlemmer, tillitsvalgte og sekretariat jobber sammen mot de samme målene. De nye sektorstyrene vil bidra til å knytte oss enda bedre sammen og gi økt demokrati. Det er bra.

Ved å prioritere minstelønn for spesialister har psykologene mulighet til påvirke eget lønnsnivå. Det kreves imidlertid en egeninnsats: «Gullegget» må åpnes, skriver visepresidentkandidat Julius Okkenhaug i dette debattinnlegget.

Uavhengig av om jeg blir visepresident eller om jeg fortsetter som sekretariatsansatt, vil jeg selvsagt være lojal overfor politiske beslutninger. Sånn fungerer et demokrati.

Jeg har også erfaring med å ha ulike roller.

Før jeg ble ansatt i sekretariatet var jeg tillitsvalgt. I dag er en del av min stilling i sekretariatet å være valgt nestleder i Akademikerne stat. I den funksjonen forholder jeg meg som politiker overfor Akademikernes sekretariat.

Det er viktig at psykologer har et bredt og variert arbeidsmarked slik at vi har reelle valg når det gjelder interesseområder og arbeidsgivere.

Psykologforeningen bør være en forening for alle psykologer. Utfordringer i en sektor bør ikke medføre at man setter medlemsgrupper opp mot hverandre. Vi må tenke helhetlig. Jeg mener det fortsatt vil være en styrke for meg å kunne godt hele det området jeg eventuelt skal lede politisk.

Landsmøtet skal i løpet av uken velge visepresident for lønns- og arbeidsmarkedspolitikk, øvrig presidentskap og sentralstyre. Det er opp til landsmøtedelegatene å velge de kandidatene de mener er best egnet til oppgavene.

Godt valg!

Kommenter denne artikkelen