Du er her

Gaza

Debatt
Publisert
24. april 2024

En ubetenksom fordømmelse kan utilsiktet bli propaganda for krigsforbrytere.

Debatt
Publisert
22. februar 2024

Uttalelser som gjelder krigen i Gaza, er besluttet av politisk ledelse og basert på demokratisk vedtatte prinsipper.

Skallet mann med briller og skjegg mot steinvegg
Debatt
Publisert
31. januar 2024

Psykologforeningens selektive solidaritet tydeliggjør nødvendigheten av å få nedfelt retningslinjer for dens engasjement i internasjonale konflikter.

Debatt
Publisert
23. januar 2024

Helsepersonell har et etisk ansvar for å aktivt forholde seg til menneskerettighetene.

Debatt
Publisert
16. januar 2024

Som fagforening, fagpolitisk og samfunnspolitisk organisasjon kan vi ikke tie om konsekvensene av brutaliteten vi nå ser i Gaza.

Skallet mann med briller og skjegg mot steinvegg
Debatt
Publisert
11. januar 2024

Psykologforeningen bør ha tydelige retningslinjer for når og hvordan de engasjerer seg i konflikter.

Debatt
Publisert
11. januar 2024

En unyansert kritikk mot Psykologforeningen kan forsterke en allerede konfliktfylt dialog.

Debatt
Publisert
11. januar 2024

Som helsearbeidere plikter vi å stå opp mot urett og anerkjenne den undertryktes lidelse.

Debatt
Publisert
2. januar 2024

En må gjerne mene at folkerett og proporsjonalitet ikke kan forstås entydig. FN er imidlertid klare på at den pågående bombingen og blokaden av Gaza strider med folkeretten.

Debatt
Publisert
20. desember 2023

Når Psykologforeningen først velger å engasjere seg politisk, bør ikke situasjonens kompleksitet tas i betraktning?

Collage

Sider