Du er her

foreldrefremmedgjøring

Debatt
Publisert
14. desember 2023

Den danske regjering (Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre) har inngått en avtale med de øvrige partiene i Folketinget om å fremme barns interesser og velferd blant annet med å hindre og raskt slå ned på foreldresjikane og -fremmedgjøring.

Debatt
Publisert
25. oktober 2023

Anja Bredal hevder i Psykologtidsskriftet at «foreldrefremmedgjøring» (FF) og «høykonflikt» er tilslørende begreper der det er vold i nære relasjoner. Det er jeg enig i.

Eivind Meland. Foto: David Jahanlu
Debatt
Publisert
17. oktober 2023

Debatten om foreldrefremmedgjøring er en avsporing hvis vi ikke først diskuterer begrepene foreldrekonflikt og høykonflikt. Og vi må skille mellom konfliktfylte og voldelige foreldrerelasjoner.

Anja Bredal. Foto: OsloMet
Debatt
Publisert
22. september 2023
Foreldre som er utsatt for foreldrefremmedgjøring, beskriver en opplevelse av å bli utsatt for nok et overgrep når deres virkelighet blir marginalisert med språkvask.
Ole-Petter Olsen, Christian Jessen og Tommy Karlsen. Foto: privat.
Debatt
Publisert
22. september 2023

Å møte barn med at deres oppfatninger er et resultat av påvirkning, fører kun til økt motstand hos dem.

Jartrud Sofie Frafjord. Foto: privat
Debatt
Publisert
15. september 2023

Begrepet «foreldrefremmedgjøring» er på ingen måte til hinder for å se barnets behov. Tvert imot adresser det ekte problemer i den virkelige verden.

Kjetil Ermesjø i Foreningen 2 Foreldre. Foto: privat.
Debatt
Publisert
8. september 2023

Begrepet «foreldrefremmedgjøring» er langt mer anerkjent enn Jan Stokkebekk og hans medforfattere vil ha det til.

Portrettfoto av mann foran vindu
Debatt
Publisert
4. september 2023

I tråd med anbefalinger fra FN foreslår vi at det ideologiske begrepet «foreldrefremmedgjøring» skrotes og erstattes med en deskriptiv og barneorientert forståelse.

Jan Kristian Stokkebekk. Foto: Folkehelseinstituttet.
Fagessay
Publisert
23. juni 2023

Meland beskriver foreldrefremmedgjøring og advarer fagfolk mot å overse fenomenet. 

Eivind Meland