Du er her

etikk

Debatt
Publisert
2. mai 2022

Det er sant som professor Anne-Kari Torgalsbøen skriver, at det har omkostninger å være åpen.

Etikkpanelet
Publisert
2. mai 2022
Illustrasjon
Debatt
Publisert
29. september 2021

I Fagetisk råd har vi større tro på å styrke undervisningen i fagetikk og trene på anvendelsen av den, enn å opprette enda flere klageinstanser.

Etikkpanelet
Publisert
1. mars 2021
Diagnostisering
Publisert
2. juni 2020

Det er ikke opp til pasienten å avgjøre hvilken diagnose som skal eller ikke skal stå i pasientjournalen. 

Diagnostisering
Publisert
2. juni 2020

Det er ikke nødvendigvis i strid med fagetikken å utføre en handling som pasienten motsetter seg. 

Meninger
Publisert
10. mars 2020

I samband med kommentaren frå Haldor Øvreeide vedrørande bokmeldinga av Profesjonsetikk for psykologar, ser forlaget det nødvendig å komme med nokre utfyllande saksopplysningar.

Debatt
Publisert
9. mars 2020

Då eg fekk Nina og Knut Dalen si bok i hende vart eg forundra. Ikkje nokon stad er det nemnt, eller referert til mine og/eller mine europeiske kollegaers tekstar.

Anmeldt
Publisert
3. februar 2020

Temaet fagetikk er for viktig til at denne boken skal være forbeholdt studenter.

Sider