Du er her

Fagetikk for ferske og erfarne

Temaet fagetikk er for viktig til at denne boken skal være forbeholdt studenter.

Publisert
3. februar 2020
Emner

Det er ikke så ofte det kommer en bok om fagetikk for psykologer på norsk. Fagetikken er viktig. Et bevisst og aktivt forhold til vår profesjonsetikk gir psykologen gode etiske retningslinjer å styre etter. Det gir også våre pasienter og de systemer vi jobber mot, en beskyttelse mot at psykologen skal opptre uheldig i den profesjonelle relasjonen. En høy fagetisk standard blant psykologer er nødvendig for at samfunnet skal opprettholde den store grad av tillit vi har som profesjon.

Forfatterne bak denne boken har omfattende erfaring i arbeid med fagetiske problemstillinger gjennom ulike verv de har hatt i Psykologforeningen. Formålet med boken er å sette psykologer bedre i stand til å møte utfordrende situasjoner man kan møte i sitt arbeid som psykolog. Den er pedagogisk oppbygd og skrevet i et lett tilgjengelig språk, men tar samtidig opp fagetiske problemstillinger som er høyst relevante også for mer erfarne psykologer.

Du må være abonnent eller medlem av Psykologforeningen for å lese videre.

Ikke abonnent? Få 12 papirutgaver og ubegrenset tilgang til alle digitale utaver for 1495 i året

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 57, nummer 2, 2020, side 148

Kommenter denne artikkelen