Du er her

ELTE

Debatt
Publisert
10. november 2021

Noe av det som fikk meg til å reagere på Skards kommentarer, er den stadige henvisningen til «pasientsikkerheten».

ELTE
Publisert
1. november 2021

En psykolog er ikke en psykolog uavhengig av helsevesenet i landet hun virker i.

Debatt
Publisert
23. september 2021

I et innlegg i Psykologtidsskriftet utfordrer Bjørn Aksel Aasen meg til å dokumentere at ELTE- utdannede medlemmer er en fare for pasientsikkerheten. Jeg mener tiden nå krever at vi er forbi slike oppspill til splittende debatt.

Debatt
Publisert
21. september 2021

Jeg utfordrer Psykologforeningens president til å dokumentere at medlemmer utdannet ved ELTE før 2016 skal være en fare for pasientsikkerheten.

Nyheter
Publisert
8. september 2021

Norsk rettsvesen har avgjort at studenter med master i klinisk og helsepsykologi fra ELTE-universitetet ikke får tilgang på psykologyrket i Norge. EFTAs overvåkningsorgan ESA vurderer neste skritt.

Høyesterett avviste 7. september ELTE-studentenes anke. Wikipedia.
Profesjonsutdanningen
Publisert
2. august 2021

Det en fordel at det utdannes flere psykologer ved norske studiesteder. Men det skjer best ved å øke kapasiteten ved våre veletablerte, kunnskapstunge universiteter.

Nyheter
Publisert
20. mai 2021

Heller ikke i lagmannsretten vant ELTE-studentene fram med kravet om at de skal ha tilgang til psykologyrket i Norge. Det fremgår av en dom som ble avsagt 19. mai.

Nyheter
Publisert
26. mars 2021

Regjeringsadvokaten mener statens holdning til ELTE-studentene er styrket etter at EFTA-domstolen uttalte seg i saken 25. mars. ELTE-studentenes advokat er uenig.

ELTE-UNIVERSITETET Norske studenter ble nektet lisens av norske helsemyndigheter etter avsluttet psykologistudium ved Eötvös Loránd University i Budapest. Nå foreligger en uttalelse fra EFTA-domstolen i saken.. Foto: Wikimedia commons
EU-kommisjonen:
Publisert
18. november 2020

EU-kommisjonen avviser at masterutdanningen i psykologi ved ELTE er en profesjonsutdanning, og hevder den dermed ikke omfattes av EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv.

Nyheter
Publisert
5. oktober 2020

ESA og norske helsemyndigheter er på kollisjonskurs når det gjelder synet på i hvor stor grad psykologer i Norge jobber selvstendig.

Sider