Du er her

Uenige om psykologer kan jobbe selvstendig

ESA og norske helsemyndigheter er på kollisjonskurs når det gjelder synet på i hvor stor grad psykologer i Norge jobber selvstendig.

Publisert
5. oktober 2020
Emner

I slutten av september leverte Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sitt svar på ESAs grunngitte uttalelse fra 29. april. På en rekke punkter mener HOD at ESAs analyse og faktagrunnlag svikter.

Ikke minst står striden om i hvor stor grad psykologer etter endt profesjonsutdanning i Norge kan jobbe på selvstendig grunnlag.

EFTAs overvåkningsorgan ESA hevder i sin uttalelse fra april at ”….  professional support from a psychologist specialist is a general principle that applies to all settings in which psychologists perform clinical activities.”

Dette er regelrett feil, skriver Helse- og omsorgsdepartementet. Departementet viser både til Lov om helsepersonell og til uttalelser fra Statens helsetilsyn som stadfester at psykologer i Norge både kan utrede, diagnostisere og behandle pasienter uten at spesialist er involvert. Dette skjer også i kommunene, der bare 31 prosent av psykologene er spesialister, påpeker departementet.

Vurderer neste skritt

Kommunikasjonssjef i ESA, Jarle Hetland, skriver i en e-post til Psykologtidsskriftet at ESA nå går gjennom departementets svar på den grunngitte uttalelsen og vurderer et eventuelt neste skritt, som kan være å bringe Norge inn for EFTA-domstolen.

EFTAs overvåkningsorgan ESA mener ELTE-utdanningen ikke er mer ulik den norske psykologutdanningen enn at den må anerkjennes i Norge. Regjeringsadvokaten mener ESA ikke har vurdert grundig nok.

Det var i april i år ESA (EFTA Surveillance Authority) kom med sin grunngitte uttalelse. Den kom etter at norske studenter hadde klaget på at de var blitt nektet lisens av norske helsemyndigheter etter avsluttet psykologistudium ved Eötvös Loránd University i Budapest. ESA konkluderte med at forskjellene mellom kvalifikasjonene i Norge og ved ELTE-universitetet, så vel som mellom yrkene i de to landene, ikke er vesentlige nok til at Norge kan nekte å anerkjenne den ungarske utdanningen.

Hvis ESA velger å stå på sitt etter å ha gjennomgått Helse- og omsorgsdepartementets svar, kan de bringe saken inn for EFTA-domstolen der Norge risikerer å bli dømt for traktatbrudd.

De 163 psykologi-studentene utdannet i Ungarn nådde ikke fram med sine krav i Oslo tingrett. Dommen virker grundig og velskrevet, mener statens advokat. Studentenes advokat varsler anke.

Ankebehandling

Uavhengig av ESA-sporet har Borgarting lagmannsrett bedt EFTA-domstolen om hjelp til å tolke EØS-avtalens yrkeskvalifikasjonsdirektiv. Tolkningen vil gi føringer for ankebehandlingen av ELTE-saken for norske domstoler.

Ankebehandlingen kom i gang etter at 163 psykologistudenter i november i fjor tapte saken de har anlagt mot staten fordi de fikk avslag på søknad om lisens og autorisasjon som psykolog i Norge. Ankesaken er berammet til april 2021.

ESAs siste uttalelse i ELTE-saken vil veie tungt i lagmannsretten, mener EØS-ekspert. Uttalelsen har ingen konsekvenser for Psykologforeningen, sier foreningens president.

Kommenter denne artikkelen