Du er her

Ikke forskjell på medlemmer i Psykologforeningen

I et innlegg i Psykologtidsskriftet utfordrer Bjørn Aksel Aasen meg til å dokumentere at ELTE- utdannede medlemmer er en fare for pasientsikkerheten. Jeg mener tiden nå krever at vi er forbi slike oppspill til splittende debatt.

Publisert
23. september 2021
Emner

La meg med en gang gjøre det klinkede klart: Det finnes ingenting som heter A- eller B-psykologer. Dette har jeg sagt før, og jeg vil si det igjen. Er du en autorisert psykolog, er det samme hvor du har tatt utdanningen din. Om lag 10 prosent av våre medlemmer er utdannet i utlandet, og alle holder samme gode faglige standard.

Det er helsemyndighetene som avgjør hvilke kvalifikasjoner helsepersonell skal ha, ikke Psykologforeningen. ELTE-studenter som ble rammet av praksisendringen i 2016, fikk heldigvis tilbud om et kompletterende opplegg som gir dem muligheten til å bli autorisert som psykolog i Norge likevel. Når de er autoriserte, er de velkomne som medlemmer på lik linje med alle andre psykologer.

Hensynet til pasientsikkerhet og opprettholdelse av faglige standarder er noe Psykologforeningen er opptatt av både som samfunnsaktør, faglig forening og fagforening. Vi opplever at også medlemmer fra ELTE-universitetet deler synet på at dette er de sentrale hensyn å ta. Derfor er det positivt at norske myndigheter ønsker å sikre denne kvalitetsstandarden.

Jeg utfordrer Psykologforeningens president til å dokumentere at medlemmer utdannet ved ELTE før 2016 skal være en fare for pasientsikkerheten.

Nå er jeg opptatt av å se på utfordringene som må løses. Det er helt avgjørende at utenlandsstudenter får større forutsigbarhet. Det krever at de reelle forskjellene mellom psykologprofesjonen i Norge og andre land tydeliggjøres for studentene, og at det gjøres en individuell vurdering av hvilke kompensende tiltak det er behov for. Og det jobber vi aktivt for at norske myndigheter skal legge til rette for.

Kommenter denne artikkelen