Du er her

Oppfølgingsstudie på depresjon

MARIANNE HALVORSEN forsvarte 4. desember 2009 sin avhandling Personality characteristics and vulnerability to depression: A cross-sectional and longitudinal perspective for ph.d.-graden ved Universitetet i Tromsø. Kontakt: marianne.halvorsen@unn.no

En undersøkelse av grad av tilbakefall over 9 år, og personlighetstrekk, tankesett og væremåter forbundet med økt risiko. 149 personer som på slutten av 1990-tallet enten var klinisk deprimerte, tidligere deprimerte eller aldri hadde vært deprimerte ble fulgt opp. Flertallet av de som hadde vært deprimert hadde hatt én eller flere nye depresjoner. Noen hadde også hatt vedvarende, kroniske depresjonsplager. Uhensiktsmessige tankesett, som rigide avhengighetsbehov eller prestasjonsbehov, vedvarte. Tankesett og væremåter knyttet til å føle seg mindreverdig eller ha vansker med å sette grenser i nære relasjoner viste seg å kunne medføre nye depresjoner.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 4, 2010, side

Kommenter denne artikkelen