Du er her

Oppmerksomhetsfunksjoner

MARTIN ANDERSSON forsvarte 3. desember 2009 sin avhandling A study of attention control in children and elderly using a forced-attention dichotic listening paradigm for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen. Kontakt: martin.andersson@psybp.uib.no

En studie av aldersforskjeller ved oppmerksomhetsfunksjoner og sammenhengen mellom hjernestrukturer og eksekutiv oppmerksomhet. De fleste hører lyder i høyre øre bedre enn i det venstre. Når forsøkspersonene blir bedt om å rapportere lyder fra venstre øre, bryter det med hjernens preferanse og krever eksekutiv oppmerksomhet.

Barn og eldre oppnådde svakere resultat ved dikotiske lytteprøver enn unge voksne når det ble stilt krav til eksekutiv oppmerksomhet. Det var en sammenheng mellom eldres prestasjon og tykkelsen av korteks i et bestemt område i frontallappen.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 4, 2010, side

Kommenter denne artikkelen