Du er her

Oppsummert

Oppsummert
Publisert
1. januar 2007
Oppsummert
Publisert
1. januar 2007
Oppsummert
Publisert
27. oktober 2006
Oppsummert
Publisert
27. oktober 2006
Oppsummert
Publisert
27. oktober 2006

Medieomtale av overgrep og traumatiserende hendelser gis ikke sjelden oppslag i media. Hvordan virker slike oppslag på ofrene – er de til hjelp eller til skade?

Oppsummert
Publisert
27. oktober 2006

Mange mennesker klager over alle møtene som preger dagens arbeidsliv. Andre derimot opplever møter som nyttige og stimulerende. Hva er sammenhengen mellom møteaktivitet og arbeidsglede?

Oppsummert
Publisert
10. oktober 2006

Utformingen av skolegårder og lekeplasser kan ha betydning for elevenes fysiske utfoldelse. Fargerike spillplasser gir økt aktivitet.

Oppsummert
Publisert
10. oktober 2006

Elever som på grunn av lav selvtillit har særlig risiko for depresjon og sosial isolasjon, har nytte av et forebyggende kurs tilrettelagt for skolen.

Oppsummert
Publisert
1. august 2006
Oppsummert
Publisert
1. august 2006

Sider