Du er her

Oppsummert

Oppsummert
Publisert
7. juni 2017

Hvis du vil fatte bedre beslutninger på jobb, dyrk tvilen og still spørsmål.

Oppsummert
Publisert
3. april 2017

Feedback-informerte tjenester ser ut til å føre til bedre behandlingseffekt for personer med psykiske lidelser.

Oppsummert
Publisert
2. november 2016

Ved å fokusere på enkeltsymptomet hørselshallusinasjoner framfor diagnosen schizofreni, har forskere i Bergen avdekket en todelt kognitivt svikt involvert i stemmehøring.

Behandling av traumatiserte barn og unge:
Publisert
2. mai 2016

God allianse er ikke tilstrekkelig i behandlingen av barn og unge. Terapeuter trenger også spesifikke metoder for å redusere barnas posttraumatiske stressplager.

Traumeterapi:
Publisert
3. februar 2016

Bør flyktninger og asylsøkere tilbys traumerettet behandling på tross av en ustabil livssituasjon? Et doktorgradsprosjekt indikerer «ja».

Psykoterapiforskning:
Publisert
4. desember 2015

Ny forskning på tidsavgrenset psykodynamisk terapi gir svar på hvorfor, hvordan og for hvem overføringsarbeid virker på lang sikt.

Oppsummert
Publisert
4. november 2015

Ikke alle regnes som en del av et større «vi» når nordmenn rangerer sosiale gruppers stereotypiske trekk.

Oppsummert
Publisert
5. august 2015

En nylig publisert metaanalyse viser at effekten av kognitiv atferdsterapi mot depresjon er halvvert de siste 30–40 årene.

Oppsummert
Publisert
5. juli 2015

Hvor ofte tenker du på om testen du bruker, er psykometrisk god nok? Det elektroniske tidsskriftet PsykTestBarn bidrar til at testbrukere i Norge kan gjøre kunnskapsbaserte valg av tester for hvert enkelt barn og hver enkelt ungdom.

Oppsummert
Publisert
5. april 2015

Vi vet mest om hva som fungerer terapeutisk på kort sikt. Økt forståelse av faktorer som bidrar til gode langtidseffekter kan gi store gevinster, både samfunnsøkonomisk og i form av økt livskvalitet for klienter over tid.

Sider