Du er her

Oppsummert

Oppsummert
Publisert
5. oktober 2014

Mye står på spill når barn tas fra foreldrene og plasseres i fosterhjem eller på barnehjem. Hendelsen kan være traumatisk for alle involverte. Ny grunnforskning gir viktig innsikt til aktører som arbeider med barn innenfor en rettslig kontekst.

Avhengighet av sosiale nettverkssider
Publisert
5. juni 2013

Facebookbrukerne spenner fra de passive til de aktive, fra kikkerne via selvironikerne og søppelposterne til ekshibisjonistene. Noen har imidlertid et tvangsmessig og overdrevent forhold til sosiale nettverkssider – de avhengige.

Første rapport om kommunepsykologsatsingen
Publisert
7. mai 2013

Bare rundt fire prosent av kommunepsykologenes tid brukes på tiltak rettet mot større grupper. Men over halvparten ønsker å bruke mer tid på forebygging, viser resultater fra intervjuer med hundre kommunepsykologer.

Unges liv og levekår
Publisert
5. april 2013

Dagens unge er mer skikkelige, lovlydige og skoletilpasset enn tidligere. Samtidig viser befolkningsstudier at bekymringer øker blant tenåringer. Hvilke samfunnsendringer slår inn i ungdomskulturen og gjør skikkeligheten til et tveegget sverd?

Psykologi og samfunn
Publisert
5. januar 2013

Mangel på stimulanser svekker demente så vel som åndsfriske. Men hjernen kan trenes hos alle.

Oppsummert
Publisert
5. desember 2012

Flere får i dag uføretrygd for psykiske lidelser enn for muskel og skjelettsykdommer, viser ferske tall fra Nav. Virker myndighetenes foretrukne modell for jobbstøtte?

Psykologi og samfunn
Publisert
6. november 2012

Noen har kalt den norske barnehageutbyggingen et gedigent eksperiment. Ny og solid forskning tyder imidlertid på at det er vår tids mest omfattende direkte psykisk helseløft for små barn.

Psykologi og samfunn
Publisert
5. september 2012

Stadig flere av oss blir stadig eldre, og det blir relativt færre i såkalt produktiv alder, også i produksjonen av omsorg. På toppen av dette ser omsorg ut til å miste status, særlig blant gutter. Hvem skal ta seg av oss når vi blir gamle?

Psykologi og samfunn
Publisert
5. august 2012

Offentlig finansiert farmakologisk behandling er i dag mye mer tilgjengelig enn psykologisk behandling for de samme lidelsene. Det er ikke gode faglige argumenter for et slikt fravær av valgfrihet.

Psykologi og samfunn
Publisert
5. juli 2012

I nær fremtid vil samfunnet forvente at psykologer har kompetanse på forebyggende tiltak som bedrer den psykiske helsen i befolkningen som et hele – ikke bare hos enkeltindivider. Særlig gjelder dette kommunepsykologer og spesialister i samfunnspsykologi.

Sider