Du er her

Vil avvikle beltelegging av barn og unge

Psykologforeningen vil forby beltelegging av barn og unge mellom 16 og 18 år i psykisk helsevern, og mener forbudet bør gjøres gjeldende umiddelbart.

Publisert
21. november 2019

Østenstadutvalget som 18. juni la fram NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven, forslo blant annet å forby bruk av mekaniske tvangsmidler, som beltelegging, tre år etter lovens ikrafttreden.

Norsk psykologforening mener imidlertid forbudet må iverksettes umiddelbart når det gjelder barn og unge mellom 16 og 18 år. Foreningen går dermed lengre enn Østenstadutvalget

- Når det gjelder den aktuelle aldersgruppen har vi ikke tid til å vente i tre år, sier Psykologforeningens avtroppende president, Tor Levin Hofgaard, til Psykologtidsskriftet.

Han påpeker at vi til nå har visst lite om konsekvensene av å legge barn og unge i belter.

- Kunnskapsgrunnlaget har vært tynt, og det er alvorlig når vi har vært villig til å benytte såpass inngripende virkemidler, sier han.

Gjennom blant annet Forandringsfabrikkens rapport Hvis jeg var ditt barn . Om tvang i psykisk helsvern mener han at kunnskapsgrunnlaget nå er utvidet. Rapporten inneholder råd fra 63 unge med erfaring fra psykisk helsevern i Norge. Flere av dem har opplevd å bli lagt i belter.  Noen opplever at tvangen har trigget gamle traumer og forårsaket nye.

- I dag vet vi mer enn før om hva enkelte tvangsformer kan medføre for barn og unge. Dette er kunnskap som bør slå inn i lovforslaget, sier Hofgaard.

Psykologforeningens forslag vil inngå i foreningens høringsuttalelse til Tvangsbegrensningsloven. Høringsfristen er 16. desember.

Kommenter denne artikkelen