Du er her

Helsepsykologi blir ny spesialitet

Psykologforeningens landsmøte vedtok med overveldende flertall å innlemme klinisk helsepsykologi som ny spesialitet i foreningens spesialistutdanning.

Publisert
20. november 2019
Emner

Det var bortimot en åpen dør å slå inn for Borrik Schjødt og Nina Lang da landsmøtet stilte seg bak forslaget om den nye spesialiteten ´klinisk helsepsykologi´ 20. november.

Siden 2015 har Psykologforeningen samarbeidet med andre faggrupper og brukerorganisasjoner for å få psykologer inn i somatiske avdelinger på sykehusene, gjennom Nasjonal allianse for klinisk helsepsykologi i somatikken.

- Nå er vi nærmere å kunne realisere denne målsettingen fordi vi etter hvert vil kunne levere psykologer med høy kompetanse, sier Schjødt og Lang til Psykologtidsskriftet.

Enkelte landsmøtedelegater innvendte at klinisk helsepsykologi risikerer å bli en sovende spesialitet, fordi det allerede eksisterer spesialiteter som integrerer fysisk og psykisk helse, for eksempel eldrepsykologi. Det er en oppfatning Schjødt og Lang ikke deler.

- Helsepsykologien strekker seg langt utover eldrefeltet. Spesialiteten som nå skal utvikles, skal være tilpasset både primær- og spesialisthelsetjenesten og gi relevante tilbud til alle aldersgrupper, påpeker de.

Han vil rydde plass for mer psykologi i somatikken og mener en egen spesialitet i klinisk helsepsykologi vil være et viktig skritt på veien.

Kommenter denne artikkelen