Du er her

Heidi Tessands avgang: Her er reaksjonene

UVITENDE Delegatene trodde de hadde valgt et presidentskap for de tre neste årene under Psykologforeningens landsmøte. Nå må foreningen finne en ny visepresident etter at Heidi Tessand trakk seg. Foto: Nora Skjerdingstad

Signaliserer Heidi Tessands beslutning om å trekke seg som visepresident at Psykologforeningen er mer splittet enn før? Ulike aktører har ulike oppfatninger.

Publisert
28. november 2019

President Håkon Kongsrud Skard skriver i en sms til Psykologtidsskriftet at han ikke oppfatter organisasjonen som splittet og mener det var et engasjert og konstruktivt landsmøte.

– Det er nedfelt i prinsipprogrammet at vi er en fagforening, en faglig forening og en samfunnsaktør, ingen har ønsket å endre på dette. Prinsipprogrammet er og vil være foreningens og sentralstyrets rettesnor videre. Landsmøtet fattet flere vedtak som vil gagne både medlemmer og befolkningen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å lese vedtakene og danne sin egen mening, skriver han til Psykologtidsskriftet.

Skard syns Heidi Tessands beslutning er beklagelig, men at den må respekteres. Han har vært i kontakt med valgkomiteen og nesten samtlige lokalavdelinger.

– Det blir viktig at komiteen og lokalavdelingene har en god prosess med demokratisk forankring som leder frem til et resultat medlemmene mener er det beste for foreningen. Valgkomiteen har sagt seg klar for oppgaven, og alle lokallag jeg har vært i dialog med ønsker å bidra, skriver han.

Jeg oppfatter ikke organisasjonen som splittet.

Håkon Kongsrud Skard

Ønsker balanse

Heidi Tessand ble valgt som visepresident for tre år siden med Akershus lokallag i ryggen. Lokallagsleder Joan Sigrun Nygard skriver i en e-post til Psykologtidsskriftet at lokalavdelingen syns det er synd at Tessand ikke fortsetter som visepresident. Lokalavdelingen mener ifølge Nygard at Tessand har gjort en særdeles god jobb og at de så frem til å ha henne som visepresident også de neste tre årene.

– Vi kjenner Heidi som en dyktig leder og fagperson med stor integritet. Når hun nå er kommet frem til beslutningen om å trekke seg, har vi tillit til at dette er et gjennomtenkt valg og respekterer hennes avgjørelse, skriver Nygard.

Om hvem som nå bør bli visepresident, svarer lokallagslederen dette:

– Det er for tidlig å komme opp med navn på konkrete kandidater. I arbeidet med å finne ny visepresident vil hensyn til balanse og helhet i presidentskapet være viktig.  

I arbeidet med å finne ny visepresident vil hensyn til balanse og helhet i presidentskapet være viktig

Joan Sigrun Nygard

– Betyr Tessands avgang at Psykologforeningen er splittet?

– Det er vanskelig å svare på. Èn av styrkene til Psykologforeningen er at vi medlemmer som utgjør foreningen kan ha mange ulike meninger om faget og foreningen vår. Slik skal det være i en dynamisk organisasjon. Vi har mange dyktige tillitsvalgte som gjør en glimrende jobb. Heidi er en av dem og det er derfor synd at hun trekker seg.

Bredden i faget

Nyvalgt SST-medlem, foretakstillitsvalgt og lokallagsleder i Hordaland, Bjarte Bønes Bruntveit, mener at Heidi Tessand har vært en god visepresident.

– Jeg tror vi kunne ha fått til en konstruktiv dialog i sentralstyret som ville gjøre oss i stand til å ivareta bredden i faget, noe jeg vet Heidi er opptatt av, sier han.  

Bruntveit hadde håpet Tessand ville ha gitt arbeidet med å utmeisle en felles politisk plattform en sjanse før hun trakk seg, men innser at hun mangler motivasjon. 

Jeg innser at hun mangler motivasjon

Bjarte Bønes Bruntveit

– Diskusjonene før landsmøtet avdekket en polarisering i medlemsmassen mellom dem som mener Psykologforeningen først og fremst skal ivareta samfunnets interesser og dem som mener foreningen primært er en medlemsorganisasjon. Tror du denne polariseringen nå vil fortsette?

– Nei, jeg tror sentralstyret slik det er sammensatt er fullt ut i stand til å ivareta både bredden i faget, samfunnets interesser og medlemmenes interesser. Her behøver det ikke være noen motsetninger, sier Bruntveit.

Jakten på kandidater

På psykologforeningen.no opplyses det at valgkomiteen og lokallagene nå skal involveres for å finne en ny kandidat til visepresident for fag- og profesjonspolitikk. Dette vil pågå over de neste månedene. Det er valgkomiteens nyvalgte leder Ane Johnsen Lien som har fått saken i fanget.

– Valgkomiteen har nå en jobb å gjøre. Vi vil møtes snarlig, og vi vil involvere lokallagene og komme frem til en god valgordning og gode kandidater til visepresidentvervet, sier Lien.

– Når tror du en ny visepresident kan være på plass?

– Det er for tidlig å svare på, men det skal skje så fort som mulig og så sent som nødvendig for å finne rett person til vervet.

–Trenger flere perspektiver

1. mai lanserte Akershus lokalavdeling Tommy Sotkajærvi som presidentkandidat i Psykologforeningen. Knappe to måneder etter trakk han kandidaturet  og opplyste at han støttet Andreas Høstmælingen som president, noe også Heidi Tessand gjorde.

Den 10. oktober trakk også Høstmælingen seg som presidentkandidat. Det mest tragiske med Høstmælingens retrett er at splittelsen han fryktet allerede er her, kommenterte  Sotkajærvi da Høstmælingen kastet inn håndkleet.

– Jeg synes ord blir fattige når jeg skal beskrive hvor leit det er at Heidi går av. Samtidig kan jeg forstå avgjørelsen fra hennes perspektiv, sier Sotkajærvi nå.  

Han påpeker at flere i det nye i sentralstyret har tilhørighet til spesialisthelsetjenesten og roller som tillitsvalgte.

Jeg synes ord blir fattige når jeg skal beskrive hvor leit det er at Heidi går av.

Tommy Sotkajærvi

– Jeg kan ikke annet enn å håpe at de bringer inn flere perspektiver enn deres arbeidsplass og verv skulle tilsi. Den nye presidenten har gått til valg på tydelig styring i en ny retning, noe som også er frontet av flere i det nye sentralstyret. Valget av visepresident bør etter min mening gjøres med tanke på å balansere ut eventuelle farer for overstyring eller gruppetenking, samtidig som jeg håper på noen som kan bidra til å være en samlende kraft i tiden framover, sier Sotkajærvi.

– Har vært en pådriver

NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) har siden 2013 hatt et særskilt oppdrag knyttet til oppfølging av myndighetenes satsing på økt psykologkompetanse i kommunene. I dette arbeidet har de hatt hyppig, og til dels tett, samarbeid med Norsk psykologforening.

Psykologspesialist Kjetil Orrem er prosjektleder for dette arbeidet i NAPHA. Han sier han opplever det som bekymringsfullt at Heidi Tessand nå velger å gå av som visepresident.

At hun nå velger å gå av, sender signaler om at det nye styret har et annet fokus

Kjetil Orrem

- Sammen med avtroppende president Tor Levin Hofgaard har hun vært en av pådriverne, ikke bare for å få flere psykologer ut i kommunene, men også for at psykologkompetansen utnyttes på en fornuftig måte, som kommer kommunenes helse- og omsorgstjeneste mest mulig til gode. At hun nå velger å gå av, sender signaler om at det nye styret har et annet fokus, sier han.

- Vi frykter selvsagt at både kommunene og de psykologene som jobber der - eller kunne tenke seg å jobbe der - kan bli skadelidende, dersom Psykologforeningen mister noe av fokuset på denne viktige arenaen, parallelt med at tilskuddsordningen avsluttes. Det er fremdeles mange kommuner som står helt uten psykologkompetanse, eller som trenger bistand til å avklare hvordan denne kompetansen bør utnyttes. Det er altfor tidlig å tenke at man nå kan vende fokuset i en annen retning, påpeker han.

– Leit

Visepresident for lønn og arbeidsvilkår, Rune Frøyland, sier det er leit Tessand nå trekker seg.

– Vi har hatt et godt og hyggelig samarbeid i forrige landsmøteperiode, og Heidi har vært konstruktiv inn i våre styrende organer. Jeg hadde sett frem til samarbeidet med Heidi i nok en landsmøteperiode, sier han til Psykologtidsskriftet.

Han sier han er trygg på at sentralstyret vil ivareta et helhetsperspektiv på psykologprofesjonen også i den nye landsmøteperioden.

Tidligere leder i valgkomiteen, Jogeir Sognnæs, skriver at han syns det er svært trist å høre at Heidi Tessand trekker seg fra det viktige vervet som visepresident.

– Utover det må jeg vise til generalsekretær Ole Tunold, president Håkon Skard og leder av valgkomiteen Ane Johnsen Lien når det gjelder hvordan denne situasjonen skal håndteres.

Kommenter denne artikkelen