Du er her

Akershus vil ha Tommy Sotkajærvi som president

NY KANDIDAT Lokallaget i Akershus ønsker Tommy Sotkajærvi som ny president i Norsk psykologforening. Sotkajærvi er i dag kommunepsykolog i Røyken i Akershus. Foto: Fartein Rudjord

Nå blir det igjen presidentkamp i Norsk psykologforening. Lokalavdelingen i Akershus ønsker Tommy Sotkajærvi som president.

LANSERER NY PRESIDENTKANDIDAT Leder Joan Sigrun Nygard i Akershus lokalavdeling har onsdag nominert sin kandidat til presidentvervet i Norsk psykologforening. Foto: Arkiv

Bare to dager etter at valgkomiteen innstilte Håkon Skard som kandidat til vervet som president i Norsk psykologforening, kommer nå lokalavdelingen i Akershus på banen og lanserer sin konkurrent til Skard: Tommy Sotkajærvi.

Begrunnelse

Leder i Akershus er Joan Sigrun Nygard. Nestleder er Kristin Storvik. Lokalavdelingen i Akershus begrunner nominasjonen på følgende måte:

“Vi mener at Tommy Sotkajærvi er den beste kandidaten til vervet fordi han er en person med brennende engasjement for faget og for Psykologforeningen. Han er en særdeles god formidler, nettverksbygger og har et smittende engasjement. Vi har tro på at han når frem med budskap som er viktige for oss som forening. Tommy Sotkajærvi er en samlende kandidat. Han har bakgrunn som omfavner mange områder psykologer jobber på.

Han har jobbet i spesialisthelsetjenesten, der han hadde verv som foretakstillitsvalgt. Han kjenner utfordringene der og er engasjert i å gjøre noe med dem. Han er spesialist i samfunnspsykologi og opptatt av de store linjene og anvendelse av psykologisk kunnskap for å løse viktige samfunnsutfordringer.

Han er spesialist i samfunnspsykologi og opptatt av de store linjene og anvendelse av psykologisk kunnskap for å løse viktige samfunnsutfordringer

Lokalavdelingen i Akershus om Tommy Sotkajærvi

Sotkajærvi er oppvokst i Finnmark, har samiske røtter og har erfaring fra å jobbe som psykolog i Distrikts-Norge. Samtidig har han også erfaring fra det å jobbe på det sentrale østland. Dette er nyttig når man skal lede Psykologforeningen, som skal representere psykologer fra hele landet med de utfordringer som vil finnes avhengig av hvor man bor og jobber.

Tommy Sotkajærvi har bakgrunnen, egenskapene, evnen og viljen som skal til for å være en god president.”

Ombestemte seg

Skard ble først foreslått av lokalavdelingen i Oslo, det skjedde 11. februar. På det tidspunktet så det ut til å bli en kamp om presidentvervet mellom Skard og nåværende president Tor Levin Hofgaard. 

Hofgaard sa i et intervju med Psykologtidsskriftet i marsutgaven at han gikk for tre nye år som president. Han har sittet som president i 12 år. Det er ingen regler som begrenser hvor lenge en president eller visepresident kan sitte. 

I etterkant av nominasjonen fra Oslo fikk Skard også støtte fra Buskerud, Vestfold og Møre og Romsdal

20. mars ombestemte Tor Levin Hofgaard seg og sa at han likevel ikke stiller som kandidat på landsmøtet i november. 

FORESLÅR NY PRESIDENT Nestleder Kristin Storvik og styret i lokalavdelingen i Akershus nominerer i dag sin kandidat til vervet som president i Psykologforeningen. Foto: Arkiv

– Positivt med motkandidat

Håkon Skard skriver i en e-post til Psykologtidsskriftet onsdag at det er positivt for Psykologforeningen at det blir lansert en motkandidat.

– En valgkamp vil gi bedre anledning til å belyse for medlemmene de problemstillinger foreningen står overfor, mener Skard.

En valgkamp vil gi bedre anledning til å belyse for medlemmene de problemstillinger foreningen står overfor

Håkon Skard, presidentkandidat

Hittil har altså lokalavdelingene i Oslo, Buskerud, Vestfold og Møre og Romsdal sagt at de ønsker Håkon Skard som president. Sør-Trøndelag, Østfold og Sogn og Fjordane sier at de foreløpig avventer. Vest-Agder lokalavdeling er positive til Håkon Skard, men leder Ann Birgithe Solheim Eikhom sa på mandag at de gjerne skulle sett at det var flere kandidater til et så sentralt verv.

Nå har hun fått ønsket sitt oppfylt om flere kandidater. Psykologtidsskriftet kjenner foreløpig ikke til hvordan det vil påvirke hva Vest-Agder vil konkludere med.

Rogaland har ikke fremmet noen egen kandidat til presidentvervet og har ikke behandlet Skards kandidatur i styret eller på medlemsmøte. 

Lokalavdelingen i Oppland har ikke diskutert presidentkandidater, og de har heller ikke foreslått noen andre kandidater.

Hordaland har ifølge leder Bjarte Bruntveit “ikke tatt stilling til dette med presidentkandidat i styret”, skriver han i en e-post.

– Jeg kan derfor ikke snakke på vegne av alle i styret. Vi har ingen planer om å fremme en kandidat fra Hordaland. Det er vanskelig å finne kandidater fra vår del av landet som ønsker å tilbringe så mye tid i Oslo som en president i Psykologforeningen vil måtte gjøre.

Hordaland har invitert Håkon Skard til medlemsmøte i Bergen den 12. september “og ser fram til å ha en dialog med han”.

– For min egen del har jeg et godt inntrykk av Skard og har full tillit til at valgkomiteen har gjort en fornuftig vurdering om presidentskapet. Vi ønsker å bidra til at presidenten blir spilt god, og håper vi sammen kan utvikle foreningen videre, skriver Hordaland-lederen.

Også Troms for Skard

Onsdag ettermiddag kom meldingen om at også Troms lokalavdeling støtter Skard.

– Vi har ikke planer om å foreslå noen annen kandidat. I vår vurdering har vi vektlagt at Skard ønsker større fokus på spesialisthelsetjenesten. Dette har også vært etterlyst av medlemmer i vår lokalavdeling, skriver Espen Falch-Nicolaisen på vegne av styret i Troms lokalavdeling.

Psykologtidsskriftet er foreløpig ikke kjent med hva de andre lokalavdelingene har konkludert med.

Landsmøtet holdes den 20. til 22. november i Sandefjord.

Både sentralstyret og presidentskapet er på valg på Psykologforeningens landsmøte i november. Følges tradisjonen, blir det mye gjenvalg gjennom akklamasjon. Men uten kamp om vervene, gis vi ingen alternative visjoner for hvordan foreningen bør arbeide i årene som kommer.

Det finnes en rekke saker som er viktig for Psykologforeningens medlemmer. Hvordan kan du som medlem sette din sak på dagsorden på årets Landsmøte?

Saken blir oppdatert.

 

Kommenter denne artikkelen