Du er her

Sykehustalen

Publisert
5. februar 2018

Løfte I den neste nasjonale helseplan er det fagområdet psykisk helse som skal løftes frem.

Bent Høie i sin sykehustale, 16. januar

Neste runde Alle helseministre har villet prioritere rus og psykiatri. Høie tar det etter å ha gått løs på andre utfordringer.

Per Helge Måseide på Twitter 16. januar

Oppstandelse Det er innført innsatsstyrt finansiering i psykisk helsevern, som gjør at helseforetakene taper penger. Fagmiljøet er i oppstandelse. Ingenting av dette blir kommentert i talen.

Kjersti Toppe til Dagens medisin 16. januar

Bedre – Psykisk syke må få bedre og mer forutsigbar behandling enn i dag ved norske sykehus.

Bent Høie til P4 16. januar

Viktig og bra Mye viktig og bra om psykisk helse fra @BentHHoyre i #sykehustalen: – Den største utfordringen innen PH; vi greier ikke levere gode og likeverdige tjenester – For lite systematikk i utredning, behandling og oppfølging – Kunnskap om PH for dårlig.

Joar Øveraas Halvorsen på Twitter 16. januar

Velkommen pakke Først og fremst innebærer pakkeforløpene en sterkere pasientorientering. (…) Potensielt kan det bidra til bedre og mer effektiv behandling også for pasienter med psykisk uhelse og ruslidelser.

Aftenposten på lederplass 17. januar

Oppsøkende Helse- og omsorgsministeren ønsker også at det skal tas i bruk oppsøkende behandlingsteam for å nå de dårligste pasientene. – Vi har gode erfaringer med for eksempel ACT-team.

Bent Høie til Haugesund Avis 17. januar

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, nummer 2, 2018, side 121

Kommenter denne artikkelen